Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Succébyte av 6-tons svängkranslager under pressat tidschema

SKF fick fyra dagar mot normala sju på sig att byta ut det 6 ton tunga svängkranslagret på LKABs gigantiska lastanordning, som lastar fartygen med järnmalm i Narviks hamn. Vid kajen låg flera fraktfartyg på kö och kostade betydande belopp medan de väntade på att lagerbytet skulle bli klart och lastningen kunde påbörjas. - Redan efter två och en halv dag hade vi både tagit bort det gamla lagret och satt dit det nya, vilket innebär stora besparingar för kunden, säger Max Andersson från SKF Solution Factory.

Svängkranslager hos LKAB Narvik

Den 2 500 ton tunga lastanordningen transporterar malmen som kommer från gruvor i Kiruna, Svappavaara och Malmberget, från kajen ut till fraktfartygen som ligger i Narviks utskeppningshamn.
- Fartygen som fraktar malmen ligger på kö och väntar för att bli lastade. Varje timme de får vänta utöver de avtalade lastningstiderna kostar betydande belopp.
Lastanordningen i Narvik är försedd med två stora svängkranslager som gör att anordningen kan röra på sig.
- Det finns ett främre och ett bakre lager. Lagren byttes senast för närmare 20 år sedan och nu var det dags att byta dem igen innan det inträffade något haveri. Vi fick uppdraget att byta det bakre som väger 6 000 kg.

God planering gav gott resultat

Tack vare mycket god planering och väl genomfört förberedelsearbete lyckades teamet från SKF Solution Factory byta lagret på nästan halva den tiden som beställaren LKAB hade gett dem.
- Allt var otroligt noga förberett, säger Max. Vi planerade och förberedde oss i flera veckor innan själva bytet genomfördes. Men all den tid vi använde för att förbereda oss var väl använd tid när vi sedan satte igång med att byta ut lagret. Både att lossa och ta bort det gamla och montera det nya gick utan några större problem.
Inledningsvis fick SKF-teamet uppdraget att byta ut lagret på 10 dagar.
- Sedan minskade det till sju dagar. Sedan kortades det ner till fyra dagar, vilket är en mycket snäv tidsram för det här bytet. Men vi klarade det på bara två och en halv dag.
Den korta tiden lagerbytet tog innebar stora besparingar för kunden LKAB.
- Tack vare att vi gjorde bytet så snabbt så slapp LKAB betala för att fraktfartygen behövde vänta på att lasta malmen.

Enorma tyngder krävde starka lyft

Att byta svängkranslagret på den enorma lastanordningen är ett komplicerat arbete. För att kunna byta det krävdes det att hela lastanordningen med transportbandet lyftes upp.
- Vi var tvungna att gjuta nya lyftplintar och skaffa mycket kraftfulla domkrafter för att lyfta upp den. Sedan använde vi bärgningsbil för att kunna dra ut det gamla lagret när vi hade demonterat loss det. Även när vi skulle montera det nya var vi tvungna att använda bärgningsbil för att få det på plats.
Vädret i norra Norge i mars, då lagerbytet skedde, hade också kunnat ställa till problem.
- Vi hade otrolig tur med vädret. Lastanordningen är ett mycket stort vindfång och det går inte att byta lager om det blåser över 12 m/s. Dagen efter att vi var klara med bytet blev det storm och då hade vi varit tvungna att avbryta lagerbytet.
Temperaturen var också ett problem.
- Det var minus 10 grader när vi bytte lagret och fettet som vi skulle fylla lagret med stelnade. Men vi hämtade nytt och sedan höll det varmt med hjälp av byggfläktar.

Ytterligare förtroende från beställaren

Tack vare det lyckade bytet av det bakre svängkranslagret har SKF Solution Factory fått ytterligare förtroende från LKAB.
- Senare fick vi ytterligare ett uppdrag, att byta det främre svängkranslagret på lastanordningen. Det lagerbytet genomfördes också med lyckat resultat.

SKF Solution Factory – en kunskapsresurs

Det globala nätverket kring SKF Solution Factory består av lokala anläggningar, där SKF-ingenjörer tillsammans med kunden tar fram lösningar för svåra tekniska utmaningar. Varje SKF Solution Factory har specialister som kombinerar praktisk erfarenhet, relevant teknik och SKFs globala resurser för att tillhandahålla lösningar som är anpassade just för den enskilda kundens behov.


Läs mer om SKF solution factory
SKF logo