Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF får fortfarande världens motorcyklar att snurra

Under den gångna helgens ASI Motocross Show i italienska Imola delades hedersplaketter ut till fem svenska mästare som dominerade motocrossen mellan 1955 och 1965.

SKF-plaketterna tilldelades Bill Nilsson, Sten Lundin, Rolf Tibblin, Torsten Hallman och Gunnar Johansson för deras lojalitet med de svenska motorcykelmärkena Husqvarna, Lito och Monark, som har skapat och fortsätter att skapa motocross-historia världen över.

Utdelningen skedde under slutet av ASI Motocross Show, som hölls i Imola i Italien (nära Bologna) den 25–27 maj. Det är ett nytt evenemang som anordnas på den historiska banan i Imola, där den italienska motocrossen föddes och där europa- och världsmästerskapen hölls mellan 1948 och 1965.

I mer än 100 år har SKF deltagit i motorcykeltävlingar världen över och delat med sig av sina tekniska kunskaper och sofistikerade tekniska lösningar. Ett konkret exempel är de nya avancerade produkterna för terrängkörning, t.ex. gaffeltätningar för motorcyklar.SKF logo