Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

Höjdpunkter från SKFs presskonferens

SKFs presskonferens om den nya klimatstrategin drar till sig uppmärksamhet och skapar intresse kring hållbarhet och nya produkter.
SKF logo