Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Höjdpunkter från SKFs presskonferens

SKFs presskonferens om den nya klimatstrategin drar till sig uppmärksamhet och skapar intresse kring hållbarhet och nya produkter.
SKF logo