Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKFs nya axeltätning förbättrar prestandan vid mycket låga temperaturer och användning av aggressiva vätskor

2012 juni 28, 09:00 CET

SKF lanserar nu en fluorelastomertätning för låga temperaturer och smörjmedel med aggressiva tillsatser. Den nya axeltätningslösningen, som är avsedd för fordonsapplikationer, förbättrar prestandan vid mycket låga temperaturer och har hög motståndskraft mot aggressiva smörjmedel. Tätningslösningen har utvecklats med hjälp av ett nytt fluorelastomeriskt material. Lösningen förlänger tätningens livslängd vid användning av aggressiva smörjmedel samt vid höga temperaturer och låga temperaturer ner till -40 °C. Tidigare lösningar har inte lyckats klara både låga temperaturer och de aggressiva tillsatserna i vissa smörjoljor.

Genom att förbättra tillförlitligheten och hållbarheten under ogynnsamma förhållanden kan SKFs nya axeltätningslösning hjälpa OEM-tillverkare att minska sina garantikostnader.

– Vi har utvecklat den här fluorelastomertätningen för att tillgodose kundernas ökande efterfrågan på en tätningslösning med hög prestanda som både uppfyller garantikraven och möjliggör flexibilitet vid låga temperaturer i drivlinesystem, säger Paul DiLisio, försäljningschef Automotive, affärsenheten Sealing Solutions, SKF Automotive.

Fluorelastomeriska material används alltmer i axeltätningar. Materialet har tagits fram främst på grund av de större drifttemperaturintervallen i dagens drivlinesystem samt eftersom fordonstillverkarna i allt högre grad använder smörjoljor med mer aggressiva tillsatser. Dessa tillsatser minskar metallslitaget och friktionen i drivlineapplikationer som axlar, kraftuttag och moduler för bakhjulsdrift.

Smörjmedlen kan dock även ha en negativ inverkan på traditionella elastomertätningar och leda till förtida funktionsfel. SKFs nya axeltätning använder ett särskilt fluor-kol-baserat syntetiskt gummi med hög kemisk resistens och utmärkt prestanda, i synnerhet vid höga och låga temperaturer.Göteborg den 28 juni 2012
Aktiebolaget SKF
(publ.)


För ytterligare information, kontakta:

TEKNISK PRESS: Nia Kihlström, Press Manager,
tel: 031-337 2897, mobil: 0706-672 897, e-post: nia.kihlstrom@skf.com

Colin Roberts, SKF Group Communication,
tel +31 (0)30-607 5608, mobil: +31 (0)653-944 111, e-post: colin.roberts@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

SKF logo