Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF presenterar nyckeldata baserat på den nya organisationsstrukturen

2012 april 04, 12:00 CET

Från 1 januari 2012 har SKF en ny verksamhetsstruktur med följande tre affärsområden vilka ersätter tidigare divisioner (pressmeddelande av den 17 januari 2012).

SKF Industrial Market, Strategic Industries består av sju affärsenheter med ansvar för försäljning till OEM-företag och slutanvändare samt affärsutveckling, tillverkning och tekniska tjänster. Dessa affärsenheter är: Flygindustri, Förnybar energi, Industriella drivssystem (inklusive elmotorer, fluidteknik, transmission och materialhantering), Tunga arbetsfordon, Energi, Precision (inklusive verktygsmaskiner, medicinteknik och automation) samt Järnväg. Dessutom ingår affärsenheten SKF Lubrication i detta affärsområde.

SKF Industrial Market, Regional Sales and Service har fem affärsenheter med ansvar för försäljning till OEM-företag och slutanvändare samt affärsutveckling, tillverkning och tekniska tjänster: Metallbearbetning, Massa och papper, Gruv- och cementindustri, Livsmedel och Marin industri. Affärsområdet ska även ansvara för avancerade tjänster och lösningar som förbättrar kundernas produktivitet samt SKFs säljkanaler, inklusive huvudansvar för SKFs återförsäljarnät och andra samarbeten i distributionsledet.

SKF Automotive stödjer Bilar och lätta lastbilar, Lastbilar, Fordonseftermarknad samt Tvåhjulingar och elektrisk industri. I SKF Automotive ingår också SKF Sealing Solutions.

Tidigare redovisade siffror för divisionerna för 2010 och 2011 har omräknats för att överensstämma med den nya operativa strukturen. Från 1 januari 2012 har också nya principer för intern prissättning introducerats vilka förändrar fördelningen av vinst mellan tillverknings- och försäljningsenheterna. För att möjliggöra jämförelser har de nya prissättningsprinciperna även applicerats på de omräknade siffrorna för 2010 och 2011. Som tidigare är rörelsemarginalen beräknad på försäljning, inklusive intern försäljning. Den ökade internförsäljningen jämfört med tidigare redovisade siffror är ett resultat av den nya strukturen.


SKF Industrial Market, Strategic Industries


Kv1/10Kv2/10Kv3/10Kv4/10Helår
2010
Kv1/11Kv2/11Kv3/11Kv4/11Helår
2011
Försäljning4 1014 2824 4694 35817 2105 2235 2425 2125 13020 807
Försäljning inklusive intern försäljning6 9317 3347 5387 27829 0818 3868 4238 5568 24833 613
Rörelseresultat7809961 1039773 8561 2641 2341 1551 0334 686
Rörelsemarginal11,3 %13,6 %14,6 %13,4 %13,3 %15,1 %14,7 %13,5 %12,5 %13,9 %
Tillgångar och skulder, netto14 90515 33614 33822 43122 43121 68522 07023 21522 90522 905
Registrerat antal anställda16 93716 95617 12119 16919 16919 39219 49119 55219 38819 388


SKF Industrial Market, Regional Sales and Service

Kv1/10Kv2/10Kv3/10Kv4/10Helår
2010
Kv1/11Kv2/11Kv3/11Kv4/11Helår
2011
Försäljning5 5986 1576 0526 14923 9566 3546 4576 5106 54725 868
Försäljning inklusive intern försäljning5 6796 2376 1356 23624 2876 4506 5526 6136 63426 249
Rörelseresultat5316326687722 6037408308418603 271
Rörelsemarginal9,4 %10,1 %10,9 %12,4 %10,7 %11,5 %12,7 %12,7 %13,0 %12,5 %
Tillgångar och skulder, netto5 5315 9955 2725 5435 5435 6946 0985 9386 0966 096
Registrerat antal anställda6 0105 9856 0546 1166 1166 2306 3366 3896 5116 511

SKF Automotive

Kv1/10Kv2/10Kv3/10Kv4/10Helår
2010
Kv1/11Kv2/11Kv3/11Kv4/11Helår
2011
Försäljning4 4514 9194 5964 55218 5184 7634 6384 4424 20018 043
Försäljning inklusive intern försäljning5 4205 9975 6465 59022 6535 8365 6995 4555 15822 148
Rörelseresultat4215904804431 934541482360941 477
Rörelsemarginal7,8 %9,8 %8,5 %7,9 %8,5 %9,3 %8,5 %6,6 %1,8 %6,7 %
Tillgångar och skulder, netto8 6918 7038 1878 2298 2298 1298 4508 9808 6868 686
Registrerat antal anställda13 95214 30714 77814 85214 85214 34914 78215 02414 81114 811
Göteborg den 4 april 2012
Aktiebolaget SKF
(publ.)


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Global Press Manager,
tel: 031-337 2400, mobil: 0727-173880, e-post: rebecca.janzon@skf.com

FÖR AKTIEÄGARE: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: 031-337 1994, mobil: 0705-181 994, e-post: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

SKF logo