Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

2013 mars 28, 10:01 CET


Göteborg 28 mars 2013: Med anledning av genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 28 March uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 42, 420 300 aktier av serie A och 412, 930 768 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 83, 713 377. AB SKF innehar inga egna aktier.Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF logo