Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF ledlager med förlängd livslängd minskar koldioxidutsläppen och den totala ägandekostnaden

 • Nyhetsartikel

  2013 april 08, 08:00 CEST

  Produktportföljen SKF BeyondZero förstärks med ett praktiskt taget underhållsfritt helstållager

  Göteborg den 7 april 2013: SKF lanserar en ny serie ledlager och länkhuvuden med förlängd livslängd. Lagren, som främst är avsedda för användning inom jordbruks-, skogsbruks- och anläggningssektorn, är i princip underhållsfria vilket innebär att de inte behöver eftersmörjas. Denna produkt ingår i produktportföljen SKF BeyondZero.

  SKF ledlager med förlängd livslängd minskar ägandekostnaderna och miljöpåverkan eftersom de håller längre och inte behöver eftersmörjas. Ett enda lager med en håldiameter på 100 mm kan till exempel spara upp till 876 g fett per år. I en traktor med sex lager av denna typ och storlek kan fettförbrukningen minska med upp till 5,2 kg per år. Det motsvarar 7,7 kg mindre koldioxidutsläpp per år. Beräkningen bygger på smörjmedelsbesparingen och inkluderar inte den 37% minskade friktionsförlusten.

  – Det tribologiska systemet, som inbegriper särskilda ytbehandlingar, smörjmedel och tätningar, kombinerat med lagrets inre geometri är vad som gör dessa lager så robusta och energieffektiva. Dessutom fosfateras och behandlas lagren så att korrosion och slitage praktiskt taget elimineras. Därefter smörjs och tätas de, säger Jürgen Scholer, produktchef för SKF ledlager.

  SKFs ledlager i serien med förlängd livslängd har treläppstätningar för svåra driftsförhållanden vilket minskar de totala ägandekostnaderna. Dessa tätningar gör det i princip omöjligt för föroreningar att tränga in och den bristfälliga smörjning som kan till förtida lagerhaveri undviks därmed.

  SKFs ledlager i serien med förlängd livslängd fyller gapet mellan helstålledlager av standardtyp och SKFs underhållsfria TX-ledlager. Hittills har helstålledlager behövt eftersmörjas enligt ett fastställt underhållsprogram.

  *Produktportföljen SKF BeyondZero innehåller produkter med förbättrad miljöprestanda. För att ingå i portföljen måste SKFs produkter, tjänster och lösningar ge betydande miljöfördelar. Portföljen beaktar olika miljöaspekter som materialval, energieffektivitet och minskat smörjmedelsläckage.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  För mer information, kontakta:
  Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
  Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


  SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775.

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo