Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKFs lösningar för solföljningssystem minskar koldioxidutsläppen och ökar produktionen av solkraft

 • Nyhetsartikel
  Solar Linear Actuator
  Solar Linear Actuator

  2013 april 08, 08:00 CEST

  SKF Solar Linear Actuator-CASD-60 och SKF Solar Hub CRSD 290 är två lösningar som var och en bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom att öka energiproduktionen från en 58 m2 solpanel med 5,8 MWh/år. Det motsvarar 4,4 ton mindre koldioxidutsläpp per år och installation enligt den globala emissionsfaktorn för el på 0,749 kg koldioxid/kWh. Båda lösningarna ingår i portföljen SKF BeyondZero.*

   

  – Att utnyttja förnybar energi är ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidutsläppen. SKFs avancerade elektromekanik är bättre än dagens underhållskrävande lösningar och ger bättre prestanda, precision och verkningsgrad genom att följa solens position under dagen och årstiderna, säger Markus Behn, global utvecklingschef för solenergi inom SKFs segment för förnybar energi.

   

  SKF Solar Linear Actuators och SKF Solar Hub kan användas med både enkel och dubbel axelrörelse för att följa solens förflyttning på himlen.

   

  Båda lösningarna är specialkonstruerade för att tåla de extremt tuffa förhållanden som solpaneler används i och är IP 65-certifierade. Båda lösningarna ger en mycket exakt rörelse och är praktiskt taget underhållsfria med en förväntad brukbarhetstid på 20 år, vilket hjälper SKFs kunder att minska sina energikostnader. SKF Solar Linear Actuators och SKF Solar Hub kan användas med fotoelektricitet, koncentrerad fotoelektricitet eller koncentrerande solenergisystem.

   

  Koldioxidberäkningarna avser 58 m2-paneler på en enkelaxlad anordning för att följa solens bana. Med en dubbelaxlad anordning förbättras resultatet ytterligare. Resultatet blir också annorlunda med paneler av en annan storlek. Ju större panelen är, desto större miljöfördelar. Produktionen och sluthanteringen av ställdonet påverkar inte resultatet i någon större utsträckning.

   

  *Produktportföljen SKF BeyondZero innehåller produkter med förbättrad miljöprestanda. För att ingå i portföljen måste SKFs produkter, tjänster och lösningar ge betydande miljöfördelar. Portföljen beaktar olika miljöaspekter som materialval, energieffektivitet och minskat smörjmedelsläckage.

   

  Aktiebolaget SKF

  (publ)


  För mer information, kontakta:

  Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


  SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775.

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


 • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo