Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs program för att öka effektivitet, reducera kostnader och stärka lönsam tillväxt fortsätter

2013 april 10, 08:00 CET

SKFs program för att öka effektivitet, reducera kostnader och stärka lönsam tillväxt fortsätter som planerat. Det första kvartalet 2013 kommer SKF att rapportera omstruktureringskostnader på runt 250 miljoner kronor som ett andra steg i programmet som lanserades i början av året (se pressmeddelande den 14 januari 2013).
Kostnaderna kommer i huvudsak att påverka affärsområdet SKF Industrial Market, Strategic Industries. Mer information kommer i SKF rapport första kvartalet 2013, som publiceras den 17 april runt kl. 08.00.


Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2013 kl 10.00.
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


Kontaktinformation:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF logo