Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

2013-04-17 SKF-rapport första kvartalet 2013

2013 april 17, 08:02 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
”SKF levererade ett bra solitt resultat under kvartalet trots att försäljningen låg på en lägre nivå än förväntat och betydligt lägre än rekordförsäljningen under första kvartalet förra året. Vi börjar se resultat av de åtgärder vi vidtar för att anpassa vår kostnadsbas, vilket kan ses på den positiva sekventiella utvecklingen av marginalen.
Marknaden fortsätter att präglas av osäkerhet och försiktighet vilket har påverkat försäljningen mer än väntat, i synnerhet på de industriella marknaderna i Nordamerika.
Förvärvet av Blohm + Voss Industries slutfördes under första kvartalet och kommer att stärka vår position inom marinindustrin. På Hannovermässan i april lanserade vi ett antal nya lösningar, däribland SKF Insight™, en ny trådlös och internt driven sensor och elektronik för datainsamling som kommer att ge oss möjlighet att ännu bättre stötta våra kunder att förbättra sin prestanda, minska antalet driftsstopp och sänka kostnaderna.
De blandade signalerna från marknaden gör det svårt att bedöma efterfrågan framöver. Trots att efterfrågan i andra kvartalet förväntas vara oförändrad i förhållande till föregående kvartal och lägre år över år, tror jag att vi kommer börja se en långsam förbättring under kvartalet.”


Key figures

Q1 2013

Q1 2012

Försäljning, Mkr

15,152

16,931

Rörelseresulta,Mkr

1,480

2,136

Rörelseresultat, %

9.8

12.6

Rörelsemarginal exlusive engångskostnader, %

11.4

12.6

Resultat före skatt, Mkr

1,237

1,956

Nettoresultat, Mkr

818

1,326

Resultat per aktie, kr

1.74

2.81Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader på ca 250 Mkr.

Nettoförsäljning år-över-år,

attributable to:

Volym

Pris/
mix

Struktur

Valuta
effect

Total

Q1 2013

-8.7%

0.7%

1.5%

-4.0%

-10.5%

Försäljningen under första kvartalet i lokal valuta exklusive struktur minskade med 10% både i Europa och Nordamerika, med 7% i Asien och med 6% i Mellanöstern och Afrika.
I Latinamerika ökade den med 8%.
Tillverkningsnivån under första kvartalet var lägre år över år.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2013

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2012
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för koncernen och i Europa. Den förväntas bli relativt oförändrad i Asien och Nordamerika och något högre i Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli lägre för Industrial Market, Strategic Industries och Industrial Market, Regional Sales and Service och den förväntas bli något lägre för SKF Automotive.
Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2013
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, i Europa, Asien och Nordamerika. Den förväntas bli något högre i Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för affärsområdena.
Tillverkning
Tillverkningen kommer att vara lägre år över år och relativt oförändrad jämfört med första kvartalet.
Göteborg den 17 april 2013
Aktiebolaget SKF
       (publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2013 cirka kl.08.00.
En telefonkonferens kommer att hållas den 17 april 2013 kl. 09.30:
Tel. 08-5063 0779
All information angående SKFs rapport för första kvartalet 2013 finns på
SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering
För ytterligare information, kontakta:

Press Relations: Ingalill Östman, + 46 31-337 3260, +46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994, +46 705-181994, marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF-rapport första kvartalet 2013 (305 KB)

SKF logo