Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF är fortsatt medlem av FTSE4Good Index

2013 maj 08, 16:00 CEST

SKF tillkännagav idag att FTSE Group bekräftar för trettonde året i rad att SKF-koncernen har blivit oberoende bedömt enligt kriterierna för FTSE4Good och uppfyller kraven att ingå i FTSE4Good Index Series.

SKF definierar hållbarhet som SKF Care vilket omfattar affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg. I maj förra året tillkännagav SKF målen för sin nya klimatstrategi och Världsnaturfonden WWF erkände dessa mål som de bästa inom branschen och antog SKF-koncernen i sitt program Climate Savers. 

SKFs klimatstrategi omfattar tuffa mål för att minska utsläppen av växthusgaser från SKF, dess leverantörer och logistikverksamhet såväl som från kundlösningar. Kundlösningarna ingår i portföljen SKF BeyondZero och definieras som energieffektiva lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser och stödjer en miljövänligare energiproduktion.Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.
™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.


SKF logo