Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Engångsposter inkluderade i SKFs halvårsresultat 2014

2014 juli 04, 09:00 CET

Göteborg, 4 juli, 2014: SKF kommer att rapportera engångsposter på runt 220 miljoner kronor vilka påverkar vinst före skatt för andra kvartalet 2014. Rörelseresultatet kommer att inkludera engångskostnader på runt 110 miljoner och finansnettot kommer att inkludera en engångskostnad på runt 110 miljoner kronor.


Engångsposterna avser:
SKFs program för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna
SKF kommer att redovisa omstrukturerings- och engångskostnader på cirka 100 miljoner kronor vilka påverkar rörelseresultatet. Runt 170 anställda kommer att bli berörda, främst i Frankrike och Brasilien. Besparingarna från detta beräknas bli cirka 100 miljoner kronor och merparten kommer att uppnås i slutet av 2015. Det är i huvudsak affärsområdet SKF Automotive som påverkas.
Denna omstrukturering är en del av det program som tillkännagavs i början av 2013, se pressmeddelande den 14 januari 2013.

Valutakursförändringar i Venezuela
SKF räknar med att redovisa en negativ påverkan på rörelseresultatet på runt 10 miljoner kronor och en negativ påverkan på finansnettot på runt 110 miljoner kronor som en följd av förändringar i Venezuelas valutareglering och växelkurs, vilket väsentligt påverkar värdet av balansräkningen i detta land vid omräkning till kronor.

SKFs halvårsrapport 2014 kommer att publiceras den 15 juli cirka kl 08.00 CEST.

Aktiebolaget SKF
  (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973260; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli kl 09:00.
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo