Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF livscykelhantering underlättar tillväxt för kunder inom marin industri

 • Nyhetsartikel
  SKF service engineers perform on-site machining of a flange face.
  SKF service engineers perform on-site machining of a flange face.

  2013 juni 25, 10:00 CEST

  SKF livscykelhantering underlättar tillväxt för kunder inom marin industri

  Göteborg, 25 juni 2013: SKF har fått order till ett värde av över 30 miljoner kronor från kunder inom den marina sektorn. Beställningarna visar på omfattningen av de tjänster som omfattas av SKFs livscykelhantering. SKF tillverkar också ett brett sortiment av komponenter för marin industri som bygger på kunskap inom alla teknikplattformar – lager, tätningar, smörjsystem, mekatronik och tjänster.
  Vartan Vartanian, chef för SKF Industrial Market, Regional Sales and Service, kommenterar, “Vårt rykte som en tillförlitlig kunskapspartner inom marin industri växer allt starkare. Vi kan nu leverera värde till våra kunder i varje stadium av deras utrustnings livscykel, från specifikation till konstruktion och utveckling, tillverkning och testning, installation och igångsättning, drift och övervakning, samt underhåll och reparationer. Vi utnyttjar vår erfarenhet för att tillvarata fler affärsmöjligheter och leverera fler tjänster direkt till slutanvändarna inom denna industri.”
  En av de nya beställningarna gäller lager och smörjsystem för ett företag specialiserat inom marinteknik. Till en kund i Singapore levererar SKF nu ett kundanpassat svängkranslager vid specifikations- och konstruktionsstadierna i livscykeln, vilket avsevärt kommer att öka medeltiden mellan lagerhaverier.
  När väl maskiner är i drift, tillhandahåller SKF lösningar för att minimera driftstopp och maximera produktiviteten. Lösningarna omfattar produkter och tjänster för tillståndsövervakning och på senare tid har SKF fått flera beställningar på sådana lösningar för marin industri.
  Förutom produkter och lösningar erbjuder SKF också utbildning. Nyligen anlitades SKF av ett stort portugisiskt skeppsvarv för vidareutbildning i lagerteknik av dess underhållspersonal.
  Aktiebolaget SKF
  (publ)
  För ytterligare information, kontakta:
  MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400
  PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations,
  tel: 46 31-337 3880, mobile: 46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com
  INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
  tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com
  SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.
  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.Gothenburg, Sweden, 25 June 2013: SKF secured more than SEK 30 million in new orders from the marine sector. The orders demonstrate the complete spectrum of services within SKF’s life cycle management approach. The range of components that SKF manufactures for customers in the marine industry is diverse, drawing on knowledge across all five of its platforms – bearings, seals, lubrication systems, mechatronics, and services.
     
  Vartan Vartanian, President, SKF Industrial Market, Regional Sales and Service, commented, “Our reputation as a reliable knowledge partner in the marine industry is growing stronger and stronger. We are now in a position where we can deliver value for our marine customers at every stage in the life cycle of their machinery from specification to design and development; manufacture and test; installation and commissioning; operation and monitoring; and maintenance and repair. We are building on our strengths to win more business opportunities and to deliver more services direct to end users in the industry.”

  One of the orders that SKF has just won is for bearings, together with a lubrication solution, for a specialist marine engineering company. At the specification and design stages of the asset life cycle, SKF is now providing a custom-designed slewing bearing to a customer in Singapore, which will substantially increase the mean time between bearing failures.

  Once the machinery is up and running, SKF provides solutions to minimise downtime and maximise productivity. It achieves this in part by supplying condition monitoring products and services and has recently secured several orders for these solutions in the marine industry.

  In addition to products and solutions, SKF also provides training programs. It has just won an order to provide a structured training programme to a major Portuguese shipyard in order to develop its maintenance staff’s expertise in bearing technology.

  Aktiebolaget SKF
        (publ)

  For further information, please contact:
  Media Hotline: +46 31 337 2400
  Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
  Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

  SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2012 were SEK 64,757 million and the number of employees was 46,775. www.skf.com

  ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.
  ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.

 • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo