Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF-koncernen slutför försäljning av metallstagsverksamhet till Precision Castparts Corp

2013 juli 03, 10:00 CEST

Göteborg, 3 juli 2013: SKFs avyttring av tillverkningen av metallstag till amerikanska Precision Castparts Corp. är nu avslutad.  Precision Castparts Corp. (PCC) förvärvar verksamheten för cirka 40 miljoner euro på en kassa- och lånefri basis. Försäljningen omfattar SKFs verksamheter i St. Vallier-sur-Rhône i Frankrike och Monroe i Washington, USA.

Under 2012 uppgick försäljningen från de båda fabrikerna till cirka 46 miljoner euro. Runt 230 anställda i Frankrike och 25 i USA berörs.

SKF Aerospace tillhandahåller avancerade tekniska, kundanpassade lösningar till tillverkare av flygplan, helikoptrar, flygmotorer och motorsystem, inklusive lager för huvudaxel och växellåda, tätningar och precisionsprodukter av elastomerer.


Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF logo