Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKFs halvårsrapport publiceras 16 juli 2013

2013 juli 09, 10:00 CEST

Göteborg, 9 juli 2013: SKF-koncernens halvårsrapport publiceras den 16 juli och investerare, analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens. Telefonkonferensen (på engelska) börjar kl. 09.30.

SKF kommer att representeras av:
Tom Johnstone, President and CEO
Henrik Lange, Executive Vice President and CFO
Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications & Government Relations
Marita Björk, Head of Investor Relations.

Telephone Genesys Conferencing:
SE: +46 (0)8 506 307 79

Observera att SKF-koncernens halvårsrapport 2013 kommer att publiceras cirka kl. 08.00. All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen: http://investors.skf.com/quarterlyreporting

Media: För att i förväg boka intervju med Tom Johnstone efter mötet och telefonkonferensen, kontakta Jenny Roos, e-post: jenny.roos@skf.com, tel. +46 31 337 22 62

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
                        Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com,
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


SKF logo