Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs lagerfabrik i Dalian i Kina tilldelad LEED- guldcertifiering

2013 augusti 29, 10:00 CEST

Göteborg, 29 augusti 2013:

SKFs fabrik för medelstora lager i Dalian i Kina har erhållit den eftertraktade LEED-guldcertifieringen (Leadership in Energy and Environmental Design). Därmed blir Dalian-fabriken den första av SKFs fabriker i Kina att uppnå guldcertifiering och den fjärde SKF-fabriken i världen att bli certifierad enligt LEED.

“SKF har i många år fokuserat på att hitta sätt att minska vår miljöpåverkan. För ett antal år sedan fattade vi beslutet att alla nya anläggningar ska byggas enligt LEED-standard. Dessutom lanserade vi våra utmanande nya klimatmål förra året”, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. “Jag är mycket nöjd över att vår fabrik i Dalian har uppnått guldstatus vilket kommer att bidra till att vi minskar den lokala miljöpåverkan så mycket som möjligt, samtidigt som det hjälper oss att uppnå våra globala mål.”
Faktorer som gjort att fabriken uppnått LEED-guldcertifiering:
-Energieffektivitet: Nästan 21% bättre energieffektivitet jämfört med amerikanska byggnadsstandarder

  • Användning av förnybar energi – solenergi används för uppvärmning av varmvatten
  • Koldioxidsensor – säkerställer nivån av friskluft och minskar energianvändning
  • Värmereflekterande tak – minskar effekten av värmeöar
-Vattenförbrukning: 40% lägre vattenförbrukning jämfört med normala byggnadsstandarder
-Stor öppen yta med lokal växtlighet – för naturliga växtplatser och för att främja biologisk mångfald samt minska behovet av konstgjord bevattning.


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


Aktiebolaget SKF
(publ)
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


SKF logo