Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF kapitalmarknadsdag – kunskap till investerare och analytiker, tillfälle för djupare förståelse av SKFs verksamhet

2013 september 04, 09:00 CEST

Göteborg, 4 september 2013:

Syftet med SKF kapitalmarknadsdag var att ge en möjlighet till djupare förståelse av SKFs verksamhet. Detta gjordes interaktivt med små grupper, montrar, utställningsföremål och rundturer. Förutom affärsenhetschefer från utvalda industrier deltog SKFs hela ledning.
Idag och imorgon
Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef talade om de faktorer som är viktiga för att SKF ska uppnå lönsam tillväxt, vilka investeringar som görs i IT-system, kostnadsminskningar och exempel på framgång inom inköp.
“Det var roligt att notera det stora intresset för SKF vid kapitalmarknadsdagen”, kommenterade Tom Johnstone. ”Vi tog tillfället i akt att i detalj visa hur vi driver våra prioriteringar i koncernen och våra åtgärder för att uppnå de finansiella målen. Det var många bra frågor och diskussioner under dagen, och jag vill tacka alla som bidrag till att det blev en så intressant dag”.
Fördelar med SKF livscykelhantering
SKF presenterade olika exempel på hur kunder drar nytta av SKF livscykelhantering. Bland annat har ett nytt lager utvecklats för en kund som önskade undvika täta och dyra eftersmörjningar. Det nya lagret klarar drift dygnet runt i fem år utan eftersmörjning. Lösningen bidrar till en mer hållbar och tillförlitlig drift. SKF livscykelhantering gjorde det möjligt att involvera tillverkaren av ugnar som idag har denna lösning som standard.
Ökat värde med energieffektiva produkter och lösningar
Energieffektivitet var ett viktigt ämne och många exempel presenterades från portföljen SKF BeyondZero:
SKF hjullagerenhet med låg friktion kan minska utsläppen av koldioxid med 4400 ton per år om en miljon bilar förses med SKFs lösning istället för en standardlösning.
Ett system för att övervaka lufttryck i däck till lastbilar och släpvagnar säkerställer ett korrekt och konstant tryck vilket minskar koldioxidutsläppen och bidrar till bränslebesparingar på upp till 2%. Samtidigt minskar stilleståndstid på grund av däckproblem med cirka 40%.
SKFs magnetsystemlösningar för blåsmaskiner kan minska energiförbrukningen med upp till 40%. Detta ger mervärde till kunder inom avloppsreningsverk eftersom en blåsmaskin kan stå för upp till 80% av anläggningens energiförbrukning.
SKF-lager för extrema temperaturer kan klara temperaturer på upp till 350 °C utan att behöva eftersmörjas. Detta bidrar till stora minskningar av underhållskostnaderna såväl som koldioxidutsläpp. En kylbädd för plåt med 5000 lager kan spara 7,5 ton fett och 23 ton koldioxid per år, vilket motsvarar en minskning av klimatpåverkan med 82%, jämfört med fettsmorda spårkullager.
Fortsatt tekniskt ledarskap
SKFs starka fokus på tekniskt ledarskap visades genom flera olika lösningar under dagen. En av de senaste är den nya sensorlösningen SKF Insight™. Denna lösning som är självförsörjande kan kommunicera information trådlöst om tillståndet i lagret via SKFs nätverk av fjärrdiagnoscenter. För kunderna innebär detta ännu högre tillförlitlighet och färre driftstopp och lägre kostnader
Förstärkt kundstöd
SKF förklarade hur företagets starka globala närvaro, inklusive nätverket av auktoriserade SKF-återförsäljare, SKF Solution Factory, varulager, center för fjärrdiagnostik och tillståndsövervakning samt center för marin industri, kopplar samman företaget med kunder över hela världen. Diskussionerna berörde aktiviteterna för processintegrering, nya sätt för styrning av varulager och gemensamma prognoser, vilka alla hjälper SKF och de auktoriserade återförsäljarna att åstadkomma en effektivare leveranskedja.
SKF har ytterligare förbättrat sin närvaro på snabbväxande marknader genom nya globala teknikcenter och nya fabriker. SKF Automotives tillverkning är nu till 45 % belägen i och expanderar i snabbväxande regioner. Ett exempel är den nya fabriken i Kina för SKF delade hjullagerenheter för lastbilar. Ett annat exempel är affärsenheten för fordonseftermarknaden som har en avsevärt ökad flexibilitet och kapacitet vid sina förpackningscenter. 
Resurssnål tillverkning som stöds av metodiken för Business Excellence har bidragit till sänkta kostnader och minskat kapital. Efter att Business Excellence infördes i SKFs fabrik i Guadalajara i Mexiko minskade varulagren med 3%.
Hela dagen filmades och kan ses på http://investors.skf.com/en inom en vecka.    
Aktiebolaget SKF
       (publ)

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400
PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 3880, mobile: 46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com
INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo