Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF utsett till ett av världens mest hållbara företag för 14:e året i rad

2013 september 23, 13:00 CEST

Göteborg, 23 september 2013: För 14:e året i rad ingår SKF både i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) och Dow Jones europeiska hållbarhetsindex som ett av världens mest hållbara företag. DJSI bedömer SKF som bäst i klassen tack vare företagets hantering av miljöfrågor. Dow Jones hållbarhetsindex lanserades 1999 och är de äldsta och mest prestigefyllda globala normgivande hållbarhetsindexen i världen.

“SKF har varit inkluderat i hållbarhetsindex varje år sedan 2000, och detta speglar det fokus vi har fastställt sedan länge att integrera hållbarhet i varje aspekt av vår verksamhet. Vi är stolta över att ha varit medlem av detta normgivande index sedan första början”, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

SKF definierar hållbarhet som SKF Care, vilket omfattar affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg. SKF BeyondZero är SKFs strategi för att skapa en positiv miljöpåverkan. Den består av två parallella tillvägagångssätt:

•att minska miljöpåverkan från SKFs verksamheter
•att erbjuda innovativ teknik, produkter och lösningar som förbättrar kundernas miljöprestanda.

Ett bra exempel på hur SKF tar itu med miljöfrågor är hur strategin SKF BeyondZero tillämpas för att möta utmaningarna med klimatförändringar. SKFs klimatstrategi omfattar tuffa mål för att minska utsläppen av växthusgaser från SKF, dess leverantörer och logistikverksamhet, såväl som från kundlösningarna som ingår i portföljen SKF BeyondZero. Under 2012 bidrog dessa lösningar till att 1 672 000 ton växthusgasutsläpp kunde undvikas.

Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen

SKF logo