Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2014

2013 september 25, 09:00 CEST

Göteborg, 25 september 2013: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 26 april 2013 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2014.

Representanter:
Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management
Ramsay Brufer, Alecta
Caroline af Ugglas, Skandia Liv
Anders Algotsson, AFA Försäkring

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg fredagen den 28 mars 2014.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2015 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2014, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com

eller till någon av representanterna på någon av följande e-mailadresser:

claes@rafsnas.se
ramsay.brufer@alecta.com
caroline.af.ugglas@skandia.se
anders.algotsson@afaforsakring.se


Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

SKF logo