Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Nya tätade SKF enradiga vinkelkontaktkullager nu tillgängliga

2013 oktober 11, 10:00 CEST

Göteborg, 11 oktober 2013: SKF har utvecklat ett nytt tätat enradigt vinkelkontaktkullager lämpligt för inbyggnader i många industrier där hög tillförlitlighet, lång brukbarhetstid och minskad livscykelkostnad är avgörande. Tillämpningar är allt från pumpar och kompressorer till växellådor, hissar och elmotorer. 

Det nya lagret har två icke-frikterande stålförstärkta tätningar av nitrilgummi (NBR) och är som standard smort med ett polyureafett (GXN) med höga prestanda och lång livslängd.

Tätade SKF enradiga vinkelkontaktkullager är måttmässigt utbytbara med och har samma höga bärförmåga som öppna lager.

Den icke-frikterande tätningsläppen bildar en extremt smal spalt mellan tätningsläppen och dess motgående yta på lagrets innerring för att stänga ute föroreningar och hålla kvar fettet, även i inbyggnader med vertikala axlar.

Eftersom tätningarna är icke-frikterande alstras ingen friktionsvärme, vilket gör att lagren kan arbete vid samma höga varvtal som öppna lager. Lägre driftstemperaturer förlänger också smörjmedlets livslängd.

Vid jämförelser, arbetade tätade SKF enradiga vinkelkontaktkullager vid 30% lägre topptemperaturer och 20% lägre jämna driftstemperaturer som lager i samma storlek med frikterande tätningar.


Tätade SKF enradiga vinkelkontaktkulager i serie 72 finns med håldiameter från 15 till 55 mm. Lager i serie 73 finns med håldiameter från 12 till 50 mm. Som standard finns de tillgängliga som ej universellt parbara för lagringar där endast ett lager används på varje lagerposition. De finns emellertid även för universell parning i tre olika glapp- och förspänningsklasser.1/>
Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:

Presskontakter:Gösta Andersson, +46 31 337 30 60, Gosta.andersson@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF logo