Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF lager för kompressorer för sur gas håller upp till tio gånger längre

 • Nyhetsartikel

  2013 november 07, 09:00 CET

  Lagren förlänger underhållsintervallen för processgaskompressorer avsevärt och sänker kraftigt koldioxidutsläppen från gasfackling.

  Göteborg 7 november 2013: SKF tillkännagav idag att man inkluderar lagren för kompressorer för sur gas i portföljen SKF BeyondZero.* Lagren förlänger avsevärt underhållsintervallen på kompressorer som används för återvinning av gasånga. SKFs lager har dokumenterad motståndskraft mot regelbunden exponering för sur gas och andra tuffa förhållanden i processgaskompressorer, och de kan ge upp till tio gånger längre brukbarhetstid jämfört med konventionella lager.

  ”SKF lager för kompressorer för sur gas täcker det akuta behovet av bättre effektivitet i den här typen av kompressorer. Lagren för kompressorer för sur gas kommer att sänka underhållskostnaderna avsevärt för användarna och bidra mycket till miljön genom att kompressorernas tillgänglighet ökar och att utsläpp av gasånga förhindras”, säger Lars Kahlman, Sr Application Specialist, SKF Global Segment Fluid. 

  Olje- och gasindustrin ”facklar” eller ¬skickar ut cirka 150 miljarder kubikmeter överskottsgaser årligen. Detta ger utsläpp på cirka 400 miljoner ton koldioxid eller cirka 1,2% av hela världens koldioxidutsläpp under ett år. Mycket av denna facklade gas kan nu fångas in med ångåtervinningsenheter eller återföras, men eftersom befintliga kompressorlager slits ut och havererar på så kort tid som sex månader, är det alltför mycket gas som inte återvinns när man utför underhåll. Exempelvis kan en kompressor utrustad med tio av SKFs lager av den här typen spara upp till 670 ton koldioxidekvivalenter per år eller upp till 8 000 ton under kompressorns livslängd.

  Underhållet minimeras med SKF lager för kompressorer för sur gas. Lagren har flera material med höga prestanda, inklusive en ny generation hårt, ultrarent stål med hög kvävehalt. De här lagren ger hög stöttålighet och utmattningshållfasthet samt överlägsen korrosionsbeständighet mot sur gas (vätesulfid), kondenserande vatten och sura gaser (koldioxid) och andra ämnen som orsakar flagning hos löpbanorna och rullkropparna i konventionella lager. 

  *Produktportföljen BeyondZero innehåller produkter som ger förbättrade miljöprestanda. För att ingå i portföljen SKF BeyondZero måste produkterna, tjänsterna och lösningarna ge betydande miljöfördelar.

  För ytterligare detaljer, inklusive dokumentation om minskad miljöpåverkan, se www.beyondzero.com. 

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta: Presspaket Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.3 MB)

SKF logo