Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Axialtätning utvecklad för att möta vindkraftsindustrins utmaningar

2013 november 11, 09:05 CET

Tack vare den innovativa konstruktionen och den utmärkta slitstyrkan hos SKFs speciella polyuretanmaterial H-ECOPUR  förlängs brukbarhetstiden för HRC1 axialtätning markant.

SKF har lanserat en axialtätning som utvecklats speciellt för att stå emot de svåra förhållanden som vindkraftverkens huvudaxlar utsätts för. Axialtätningen innebär en betydligt längre brukbarhetstid och bättre skydd mot föroreningar, vilket i sin tur ökar vindkraftverkens tillförlitlighet och sänker underhållskostnaderna. HRC1-tätningen gör dessutom att vindkraftsoperatörerna kan minska riskerna för lagerhaverier orsakade av föroreningar och de långa oplanerade driftstopp, höga reparationskostnader respektive kostnader för förlorad produktion som detta resulterar i.

– Den längre brukbarhetstiden gör att tätningen bättre kan uppfylla kraven för standardiserat, schemalagt underhåll av vindkraftsparker – en enorm fördel eftersom det innebär ett kostnadseffektivare underhåll, säger María Concepción Martín, produktchef på SKF Sealing Solutions.

Vindkraftsparkerna har hittills använt sig av de standardiserade gummitätningar som finns på marknaden för allmän industri och som inte på långa vägar är anpassade för de påfrestningar som vindkraftverkens huvudaxlar utsätts för.  Vanliga gummitätningar kan snabbt slitas ut, eftersom de inte klarar av de ojämna motgående ytorna och förhållanden med begränsad smörjning.

SKFs HRC1-tätning har utformats för att stå emot sådana utmaningar. Tätningen specialtillverkas av H-ECOPUR, ett polyuretanmaterial med utomordentlig slitstyrka och rivhållfasthet som har utvecklats av SKF. Den finns både i odelat och delat utförande och har en stålbandsklämma med snabblåsmekanism som underlättar montering uppe i tornen.

I nära samarbete med en ledande vindkraftverkstillverkare har SKF låtit HRC1-tätningen genomgå ett grundligt fälttest. Tätningen installerades på 40 olika 2,5 mW-kraftverk och var i bruk kontinuerligt under verkliga förhållanden. Efter tre månader uppvisade tätningarna slitage som är normalt under inkörning, och sex månader senare kunde endast minimalt extra slitage konstateras.

– Detta fälttest har bekräftat att SKFs axialtätning HRC1 drastiskt ökar brukbarhetstiden jämfört med vanliga gummitätningar, berättar María Concepción Martín.

Alla vindkraftsprodukter som SKF har utvecklat ingår i produktportföljen SKF BeyondZero.*

*Produktportföljen SKF BeyondZero innehåller produkter som erbjuder förbättrad miljöprestanda. De SKF-produkter, -tjänster och -lösningar som ingår i SKF BeyondZero måste innefatta stora miljöfördelar.


Aktiebolaget SKF
(publ.)


För ytterligare information, kontakta:
Presskontakt Nia Kihlström, +46 (0)31-337 2897; +46 (0)706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 757 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

SKF och H-ECOPUR är registrerade varumärken som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo