Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tillståndsbaserad smörjning ger förlängt liv åt vindkraftverk

 • Nyhetsartikel

  2013 november 19, 09:00 CET

  Genom att aktivt kombinera smörj- och tillståndsövervakningssystem tillför SKF tillståndsbaserad smörjning automatiskt extra smörjmedel till vindkraftverkens lager och förlänger därigenom deras brukbarhetstid.

  Göteborg, 19 november 2013: SKF lanserar tillståndsbaserad smörjning, ett smörjsystem som möjliggör fjärrstyrd och automatisk smörjning av vindkraftverkens svåråtkomliga lager. Det innebär att det inte längre krävs nån servicetekniker på plats för att smörja lagren manuellt.

  SKF tillståndsbaserad smörjning bygger på ett gränssnitt som kopplar samman tillståndsövervakningssystemet (SKF WindCon) och SKF eller Lincoln smörjsystem (SKF WindLub). Systemet reagerar på de problem som övervakningssystemet upptäcker och sätter via en smörjpump igång extra smörjcykler, utöver den redan tidsbaserade cykeln. Tidsinställningarna för de extra smörjcyklerna kan göras av en specialist på tillståndsövervakning.

  Med SKF tillståndsbaserad smörjning kan systemet SKF WindCon övervaka smörjpumpar, inklusive pumpstatus och fettnivåer. Om problem som tomma eller blockerade pumpar eller trasiga matarledningar identifieras, informeras operatörerna omedelbart.

  – SKF tillståndsbaserad smörjning är ett väldigt kostnadseffektivt komplement till en redan planerad investering i smörjsystem och tillståndsövervakning, säger Harry Timmerman, produktansvarig för SKF WindCon. Vi förenar de båda systemen och skapar på så sätt nya och unika funktioner som gör att det nya smörjsystemet reagerar på SKF WindCons mätningar.

  Möjligheten att tidigt kunna upptäcka fel i kombination med automatisk smörjning eliminerar onödigt och svårgenomförbart underhåll, något som är särskilt viktigt vad gäller offshore-inbyggnader. Andra fördelar är att driftstopp och kostnaderna för förlorad produktion i väntan på underhåll kommer att reduceras, dessutom förlängs vindkraftverkets livslängd och risken för följdfel minimeras.

  Alla vindkraftsprodukter som SKF har utvecklat ingår i produktportföljen SKF BeyondZero.*

  *Produktportföljen SKF BeyondZero innehåller produkter som erbjuder förbättrade miljöprestanda. För att ingå i portföljen SKF BeyondZero måste produkterna, tjänsterna och lösningarna ge betydande miljöfördelar.


  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta: Presspaket Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero och SKF Insight är varumärken som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (528 KB)

SKF logo