Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Robust rattstångsvinkellager ger en bekvämare körupplevelse

Robust rattstångsvinkellager
Robust rattstångsvinkellager

2013 november 22, 12:00 CET

Med sitt låga och konstanta friktionsmotstånd, förbättrade vibrationsdämpning och sänkta bullernivåer ger denna innovativa lösning en märkbart förbättrad styrkomfort.

Göteborg, 22 november 2013: SKF meddelar att man lanserar ett nytt rattstångsvinkellager för passagerarbilar och lätta lastbilar.

Den patenterade lösningen har konstruerats speciellt för nästa generations lyxbilar, elbilar osv., i linje med trenden i bilbranschen mot en körupplevelse med högre komfort. För att översätta denna trend via styrsystemet har SKF lagt tyngdpunkten i sina studier på en minskning av såväl bullernivåerna som de vibrationer som fortplantar sig från vägbanan till föraren.

Den innovativa konstruktionen hos detta nya robusta rattstångsvinkellager ersätter den vågiga fjäder som tidigare var standard med en ny, patenterad gummilösning.

Denna förändring har lett till en markant reduktion av vridmomentsvariationen och har även bidragit till en mjukare styrkänsla.

Egenskaper:
• 20 % sänkning av det genomsnittliga vridmomentet
• 80 % sänkning av momentvariationen
•  Sänkt bullernivå (–7/8 DbA)
• Ny, patenterad lagerkonstruktion
• Optimerat tribologiskt system
• Möjlighet till specialanpassning (konduktans, loppets form, dimension)

Fördelar:
• Lågt och mjukt styrmotstånd
• Förbättrad körkomfort med avseende på ljud- och vibrationsnivåer

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta: Presspaket Gösta Andersson, +46 313373060, mobil:0705 98 68 99, gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.SKF logo