Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Laser Vibrometer erbjuder kontaktfri vibrationsmätning

 • Nyhetsartikel
  MSL-7000 Laser Vibrometer
  MSL-7000 Laser Vibrometer

  2013 december 02, 09:00 CET

  Med den kontaktfria vibrationssensorn får teknikerna många nya alternativ för kontroll av applikationer såsom fläktar, elmotorer, pumpar och hushållsapparater.

  Göteborg den 2 december 2013: SKF har lanserat SKF Laser Vibrometer MSL-7000, en digital, integrerad vibrationsmätare i form av en enda enhet. Den är konstruerad specifikt för kontaktfri vibrationsmätning. MSL-7000 ger serviceteknikerna ett avancerat, flexibelt och robust verktyg för registrering av vibrationsmätningar i många olika fältapplikationer.

  Allt fler kunder vill testa bullernivån för sina produkter i slutet av produktionslinjen. Det gäller framför allt ”bullerkritisk” utrustning såsom fläktar, elmotorer, pumpar och hushållsapparater. MSL-7000 uppfyller detta behov. Konstruktionen är lätt att integrera i testmiljöer och befintliga styrsystem och täcker akustiska mätningar från 0,2 Hz (för långsamma rotationer) upp till 22 kHz. MSL-7000 kan även användas för mobil tillståndsövervakning tillsammans med produkterna i serien SKF Microlog. Med denna kombination går det att göra kontaktfria mätningar, som inte varit möjliga tidigare, exempelvis mätningar på heta ytor och genom glas.

  ”SKF Laser Vibrometer kan hjälpa kunder som behöver avancerad och flexibel vibrationsmätning, oavsett om de kvalitetskontrollerar eftermonterad utrustning eller om de utför vibrationsmätningar på svåråtkomliga platser”, säger Werner Palmetshofer, chef för Condition Monitoring Centre i Steyr, Österrike.

  Den robusta och kompakta enheten är lätt att installera och använda tack vare funktionen för kontaktfri mätning. Denna funktion skyddar även MSL-7000 mot slitage, vilket gör verktyget mycket effektivt och prisvärt.

  MSL-7000 har utvecklats för fristående användning vid inspektion i slutet av produktionslinjerna eller för användning tillsammans med SKFs produkter för tillståndsövervakning, exempelvis serien SKF Microlog med portabla instrument för vibrationsövervakning och dataregistrering. Det betyder att enheten ger alla kunder ett mervärde. Dessutom finns paketet MSL 7000C för användning i bärbar dator tillsammans med programvaran SKF FPM och ett kort för mobildataregistrering.

  Mer information finns på skf.com/lasersensor


  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta: Presspaket Gösta Andersson, +46 31-337 3060; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (198 KB)

SKF logo