Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF visar effektiva lösningar för den marina sektorn på Marintec 2013

2013 december 02, 13:00 CET

Göteborg, 7 december 2013: SKF kommer att visa upp ett breddat produktutbud på Marintec i Shanghai 3–6 december. För första gången sedan SKF förvärvade Blohm + Voss Industries (BVI) tidigare i år presenterar företaget sitt kompletta utbud för marinindustrin.

”Genom förvärvet av BVI har vi markant ökat vårt produkt- och tjänsteutbud för marinindustrin. Produkterna från Blohm + Voss Industries är ett bra komplement till våra marina produkter och tjänster och helt i linje med vår strategi för marinindustrin. Det gemensamma produktprogrammet och utvecklingskompetensen inom båda företagen gör att vi kan specialutforma ett brett och integrerat produktutbud för kunderna”, säger Thomas Fröst, chef för SKF Focused Industries.

Förutom båda parters befintliga produkter och tjänster kommer nya produkter att lanseras. Under denna mässa kommer fokus att ligga på den nya generationens läppringstätningar i serien SIMPLEX-COMPACT (SC3).

SKF Blohm + Voss Industries är en av de ledande producenterna av produkter och tjänster för krävande applikationer inom den marina sektorn. Detta omfattar, bland annat, axelkomponenter (tätningar och lager), stabiliseringssystem, styrväxlar och länsvattenseparatorer. SKF tillhandahåller förutom rullager, kopplingar och smörjsystem också många tjänster till den marina marknaden.

”Blohm + Voss Industries har under årens lopp utvecklat ett globalt nätverk av specialiserade marinsäljare med utmärkt tillgång till marknaden. Detta nätverk ger även SKF en fantastisk möjlighet att effektivt marknadsföra våra produkter till varv och shippingbolag i hela världen. SKF, å sin sida, förstärker närvaron och möjligheterna för många tillverkare av framdrivningssystem, exempelvis producenter av kompletta drivningar såsom pod-enheter”, säger David Johansson, chef för Marine Business Development, SKF.

Utöver säljnätverket har SKF Blohm + Voss Industries också ett stort nätverk av servicestationer som sköter underhåll och reparationsarbeten för monterade komponenter.
I kombination med SKFs marinkontor världen över och tillsammans med de 6 000 auktoriserade distributörerna kommer det totala utbudet för SKFs marina produkter och tjänster nu ännu närmare kunderna.

www.skf.com/marine
www.bv-industries.com


Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta: Presskontakter: Gösta Andersson, +46 31-337 3060; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.


SKF logo