Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF ackrediterat som godkänd offshoreleverantör

2013 december 03, 13:00 CET

Göteborg, 3 december 2013: SKF (UK) Limited Aberdeen, ett excellenscenter inom SKF Reliability Systems som specialiserar sig på offshoreindustrin, har tilldelats en mycket eftertraktad ackreditering som DNV (Det Norske Veritas) Approved Service Supplier. Ackrediteringen, som få företag hittills har fått, är ett kvitto på SKFs enastående förmåga att förbättra tillförlitligheten och införa kostnadsbesparingar för sina offshorekunder.

Det är en betydelsefull bedrift med tanke på DNV:s ställning som världens största klassningssällskap för fartyg och offshore. Man är dessutom ett av världens tre största certifieringsorgan. Ackrediteringen är resultatet av ett antal omfattande utvärderingar och revisioner av kvalitetssystemet hos SKF Aberdeen, under överinseende av DNV.

”Certifieringen från DNV håller på att bli ett allmänt erkänt krav för många företag vid val av tjänst för tillståndsövervakning – och att uppnå den är en anmärkningsvärd bedrift”, säger Damien O'Reilly, chef för SKF North Sea Operations. ”Det var absolut värt investeringen i tid och ansträngning och vi arbetade nära ihop med DNV för att fullfölja processen. Vår enhet har nu en bra position för att bistå offshorekunder inom prospektering, borrning, olja och gas att minska CLASS-inspektionskraven genom överenskommelse med ett DNV-godkänt serviceföretag. Med den här ackrediteringen har vi tagit ytterligare ett steg mot vårt mål att bli den prioriterade leverantören av tjänster och lösningar inom hela olje- och gassektorn.”

Att erhålla ackrediteringen från DNV är en viktig del i SKFs långsiktiga engagemang när det gäller att utveckla effektiv livscykelhantering för att minska totalkostnaden och i slutändan förbättra kundernas lönsamhet.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta: Gösta Andersson, SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60; +46 070 598 68 99 gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.SKF logo