Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Blohm + Voss Industries presenterar en ny generation tätningsringar

 • Nyhetsartikel

  2013 december 03, 11:00 CET

  Den nya tätningsringen uppfyller de allt högre kraven för marinindustrin samt kraven enligt VGP 2013 tack vare ny konstruktion och en ny elastomerblandning.

  Göteborg, 3 december 2013: SKF Blohm + Voss Industries introducerar sin SC3-ring – den nya generationen läpptätningsring för SIMPLEX-COMPACT propelleraxeltätningar. Tack vare sin nya form fungerar ringen också tillförlitligt och håller sig stabil vid allt extremare förhållanden, t.ex. större tryckvariationer.

  Ju större skillnad i djupgående, desto högre tryck
  ”Kraven vid nybyggnation av fartyg blir allt högre. Lastkapaciteten för containerfartyg har t.ex. tredubblats under de senaste 20 åren”, säger Mathias Rusch, chef för Shaft Components vid SKF Blohm + Voss Industries. ”Skillnaderna hos ett fartygs djupgående kopplat till den ökande lastkapaciteten ställer höga krav på tätningens prestanda. På grund av den större variationen i djupgående kommer trycket på ringen att variera i större utsträckning.”

  Tack vare sin nya form är SC3-ringen bättre på att hantera sådana tryckskillnader. Den har fått en kortare läpp vilket ger mindre tryckbelastad yta. Tack vare en ringfjäder som nu är självinställande kan ringen ställa in sig till det faktiska trycket på ett bättre sätt. Båda dessa förändringar innebär att friktionen som verkar på ringen – och medföljande värmealstring – minskar utan att ringens effektivitet begränsas. Ytterligare nya egenskaper är smörjfickorna som är inbäddade i ringen. Dessa förser tätningsspalten med större oljevolym, vilket leder till en kyleffekt, förbättrade tribologiska prestanda i tätningsspalten samt långsammare åldring. Den långsammare åldringen hos tätningsringen underlättar längre dockningsintervall. Detta är ännu en åtgärd som minskar miljöpåverkan – eftersom det minskar volymen smörjmedel som måste bytas ut.

  Ger möjlighet att uppfylla VGP-kraven
  Enligt VGP (Vessel General Permit) 2013, som börjar gälla 19 december 2013, måste de flesta fartyg längre än 24 meter som går i amerikanskt territorialvatten bland annat använda så kallade miljöacceptabla vätskor (EAL) vid gränsytor där olja kan läcka ut i havsvattnet. SKF Blohm + Voss Industries har utvecklat en speciell elastomerblandning för SC3-ringen som ger problemfri drift med de flesta smörjmedel som uppfyller EAL-direktivet. Tidigare elastomerblandningar finns dock fortfarande att tillgå med SC3-ringens nya form.

  En ännu starkare partner för marinindustrin
  I början av 2013 förvärvade SKF Blohm + Voss Industries (BVI), den tyska tillverkaren av fartygskomponenter. Med detta förvärv avser SKF att stärka sin produktportfölj för marinindustrin. Dessutom får SKF större tillgång till marknaden genom att man kan använda BVI:s världsledande nätverk av försäljnings- och servicepartner. Kunderna kommer att dra nytta av SKFs expertis som ett kunskapsföretag i kombination med BVI:s fokus på fyrtygsbyggnation och sjöfart. Den nya gemensamma organisationen blir en ännu starkare partner till marinindustrin. Man levererar viktiga komponenter och snabba och tillförlitliga tjänster samt utvecklar nya applikationer som inriktar sig på framtida utmaningar för en bransch i ständig förändring.


  www.skf.com/marine
  www.bv-industries.com


  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta:
  Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com
  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications: Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.


 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (4.6 MB)

SKF logo