Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF investerar i två nya globala teknikcenter i Europa

2014 januari 20, 13:00 CET


Nya center gör totalt fyra SKF globala teknikcenter runtom i världen

Göteborg, 20 januari 2014: Som ett led i engagemanget att ytterligare öka investeringen i forskning och utveckling har SKF tillkännagivit planer på att bygga två nya globala teknikcenter – ett i Göteborg och ett i Nieuwegein i Nederländerna. Tillsammans kommer dessa att bilda en struktur av globala teknikcenter i Europa, och det ger SKF möjlighet att utnyttja sin globala närvaro och sina resurser för att utveckla innovationer inom alla sina fem teknikplattformar – lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster. SKF har redan ett globalt teknikcenter i Bengaluru i Indien, och utökar det globala teknikcentret i Kina och flyttar det till det nya universitetsområdet i Jiading i Shanghai.

"En av SKFs drivkrafter är att fortsätta leverera världsledande forskning och innovation samt att utveckla nya produkter och lösningar som ger betydande energibesparingar för våra kunder. De här två nya centren är del av ett globalt nätverk av teknikcenter som koncernen är i färd med att utveckla", säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. Han fortsätter: "Under de senaste fyra åren har SKF mer än fördubblat antalet inlämnade patentansökningar, något som visar att den ökade investeringen i forskning och utveckling ger resultat. Öppnande av dessa center gör att vår forskning och utveckling kommer närmare kunderna.”

De två nya centren i Europa är en del av SKFs teknikstrategi att utveckla sin globala organisation för produktutveckling och teknik. Det nya globala teknikcentret i Göteborg kommer att samarbeta med SKFs befintliga center för produktionsutveckling, som är koncernens huvudcenter för produktionsutveckling. Det nya centret i Nieuwegein kommer att samarbeta med SKFs huvudcenter för teknik och forskning, där SKF bedriver toppmodern forskning inom sådana områden som avancerade dynamiska simuleringar för lager, utveckling av avancerade smörjmedel samt principer inom tribologi.

Alan Begg, chef för SKF Group Technology and Development, förklarar: "De globala teknikcentren i Europa kommer att utnyttja samordningsfördelarna med de andra globala teknikcentren, och inrikta sig på sådana områden som avancerad produktutveckling, hantering av tekniska data samt testning. Vid full kapacitet uppskattar man att man kommer att behöva anställa mer än 100 nya ingenjörer i Nieuwegein och cirka 50 i Göteborg. De kommer att arbeta med produktteknik och produktutveckling såväl som metallurgisk och kemisk testning samt teknisk lageranalys.”

Aktiebolaget SKF
      (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo