Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tilldelas Geely Excellent Supplier Award

2014 februari 12, 13:00 CET

Göteborg, 12 februari 2014: SKF har tilldelats Geely Excellent Supplier Award efter att med utomordentligt resultat ha uppfyllt ett antal prestandakriterier som satts upp av Geely. Exempel på kriterier är produktprestanda, kvalitet och tekniska krav.

Ulrich Selig, Asienchef vid SKF Automotive säger: ”Geely och SKF arbetar mycket nära och effektivt tillsammans. Vi är glada och hedrade över att vi har fått den här utmärkelsen. Den är en bekräftelse på vårt engagemang för Business Excellence för att ge rätt stöd, med rätt lösningar, vid rätt tidpunkt. Vi är mycket stolta över att arbeta med Geely och vi ser fram emot våra framtida utvecklingsprojekt.”

”SKF lever upp till våra högt ställda förväntningar som en prioriterad teknikpartner. Den här utmärkelsen är ett erkännande av SKFs höga standard när det gäller att förse oss med det stöd vi behöver, med de lösningar med höga prestanda vi kräver och med den kvalitet vi begär”, säger Shaoquan Zhao, inköpschef vid Geely Automotive.

SKF har varit partner till Geely sedan 2012.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta: Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.SKF logo