Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF visar tätningslösningar som sänker totalkostnaden vid IFPE

2014 februari 25, 14:00 CET

Göteborg, 25 februari 2014: Vid IFPE (International Fluid Power Exhibition) 2014 kommer SKF att visa hur man med sin kunskap och expertis utvecklar tätningslösningar som ökar systemeffektiviteten och spar pengar för kunderna.

Bland innovationerna som SKF visar finns ett antal lösningar för hydraulik- och pneumatikindustrin. En animering kommer att visa de komplexa hydrauliska systemen hos en grävmaskin som arbetar kontinuerligt i alla förhållanden och som drivs av den hydrauliska pumpen. De olika lagerkonfigurationerna belyses och en tätningslösning i SKFs eget material visas.

I utställningarna i montern visas också hur SKF tog sig an ett allvarligt problem för Brevini Fluid Power, och hur man minskade de omfattande förtida tätningshaverierna genom en ny tätningslösning från SKF. Besökarna i SKFs monter kan också se de fyra nya tätningarna för hydraulcylindrar i SKFs sortiment: tre nya kolvtätningar tillverkade i SKFs egna material och den nya förstklassiga stångtätningen S1S. Det utställda roterande hydrauliska förgreningsröret visar också hur de kritiska hydraulkretsarna som driver en maskins rotationsrörelse kan skyddas med tätningslösningar från SKF.

SKF kombinerar unika tekniker för att tillverka både bearbetade och gjutna tätningar alltefter kundernas behov. SKFs förmåga att snabbt och flexibelt tillverka tätningar i såväl små som stora volymer, oberoende av om det är till ett utvecklingsprojekt eller för att lösa ett specifikt kundproblem, gör att kunderna har en tillförlitlig partner för tätningar som kan ge dem stöd under hela utrustningens livslängd.

IFPE, som i år äger rum den 4–8 mars i Las Vegas, Nevada i USA, är den främsta internationella utställningen och tekniska konferensen för integration av hydraulik och pneumatik med annan teknik för applikationer för krafttransmission och styrning av rörelse. Utställningen hålls vart tredje år och där visas det senaste när det gäller innovationer och expertis. 

Besökarna på IFPE hittar SKF i monter 81555, där de kan träffa experter både från USA och från SKFs globala organisation. SKF deltar också i CONEXPO-CON/AGG, som äger rum samtidigt, i monter 11621, där vi visar lösningar för tunga arbetsfordon och gruvdrift.


Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta: Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo