Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF presenterar applikationsinriktade lösningar vid utställningen ConExpo-Con/Agg

2014 februari 25, 14:00 CET

Göteborg, 25 februari 2014:  SKF kommer att visa upp produktinnovationer och applikationslösningar som förbättrar effektivitet, tillförlitlighet och prestanda för anläggnings-, gruv- och aggregatutrustning vid ConExpo-Con/Agg 2014.

Produkterna visas med avseende på den maskin där de normalt kommer att användas, så besökarna kan rikta in sig på specifika typer av utrustning. Viktiga produktapplikationer för grävmaskiner, tunnelborrmaskiner och transportörer kommer att belysas, med presentationer av applikationsspecifika produktlösningar med SKFs och Lincolns varumärken. Exempel på andra utrustningar som står i centrum är vägvältar, bulldozrar och transporttruckar. Experter finns på plats för att diskutera fördelarna hos alla dessa lösningar med hjälp av demonstrationer, fallstudier och presentationer.

SKFs globala tekniska expertis och kunskap inom marknaden för anläggnings-, gruv- och aggregatutrustning kombineras med strategiska produkter som erbjuder speciallösningar för de utmaningar som branschens originaltillverkare ställs inför. Dessa produktlösningar är utformade för att höja produktiviteten och sänka den totala driftskostnaden. Detta kan uppnås genom förbättrad tillförlitlighet, högre bränsleeffektivitet, minskad miljöpåverkan och bättre säkerhet för operatören.

SKF presenterar följande nya produkter vid ConExpo-Con/Agg:

Lincoln kontinuerlig hydraulisk smörjmedelspump HTL 201US
Pumpen HTL 201US konstruerades för att minimera friktionen och slitaget på små och medelstora hydrauliska hammare från 295 kg. Den kompakta pumpen är lämplig för extra hydraulredskap som klor, saxar och minigrävare, och den kan monteras direkt på redskapet för kontinuerlig smörjning medan enheten är i drift.

SKF automatiska smörjmedelsdispensrar i serie TLMR
De automatiska smörjmedelsdispensrarna i serie TLMR har utvecklats för allmänna maskintillämpningar inom tung industri. De är idealiska för svåråtkomliga eller riskfyllda smörjställen. Smörjapparaterna är beständiga mot vatten, damm och vibrationer, och ger säker drift i extrem värme och kyla.

Lincoln hydraulisk PowerMaster-motor
Den hydrauliska PowerMaster-motorn är utformad för att användas tillsammans med Lincolns pumprör PowerMaster III och PileDriver III. Den har en robust konstruktion med ett minimum av rörliga delar vilket ger maximal tillförlitlighet och hållbarhet i extra krävande applikationer. Motorn finns i två storlekar och den utvidgar pumpförmågan till applikationer med högre tryck och/eller större volym. Den kräver inga magnetventiler, yttre tryck eller gränslägesbrytare för att fullborda en cykel.

Lincoln fettspruta i serie PowerLuber 1880
Fettsprutan i serie PowerLuber 1880 drivs av ett effektivt litiumjonbatteri på 20 volt. Den har en kraftkälla med stort vridmoment och levererar fett med upp till 690 bars tryck vid både högt och lågt läge inställt. Verktyget har en LCD-skärm med flera funktioner som noggrant visar vanliga avläsningar, t.ex. batterinivå och fettflöde. Dessutom detekterar skärmens flödesmätare torrkörning, vilket eliminerar felaktiga avläsningar och säkerställer att utrustningen som underhålls blir korrekt smord.

Lincoln rusningsregulator PMV
Rusningsregulatorn PMV är kompatibel med alla Lincolns PMV-pumpar. Den förhindrar skador på pumpen på grund av höga rusningshastigheter om fatet eller tanken med smörjmedel är tomma. Den elektroniska regulatorn stänger av pumpen och avger ett larm om den förinställda cykelhastigheten överskrids. Enheten är enkel att installera och arbetar oberoende av den tillförda luftens volym och tryck.

SKF kommer också att visa nyligen lanserade produkter speciellt utformade för tunga arbetsfordon och gruvdrift:

Lösningar för tunga arbetsfordon
SKF glidlager med förlängd livslängd kombinerar en praktiskt taget underhållsfri konstruktion med robusta prestanda hos helstålledlager. Eftersom dessa lager inte kräver eftersmörjning, sänker de driftskostnaderna och ger minimal miljöpåverkan.

SKFs omfattande sortiment av hydrauliska tätningar ger förbättrade prestanda för hydraulcylindrar. De här tätningslösningarna är utvecklade för att hålla kvar hydraulvätskor, stänga ute föroreningar och bibehålla hydraultrycket. De innefattar stång-, buffert-, kolv- och avstrykartätningar, statiska tätningar samt styr- och stödringar.

Lösningar för gruvdrift
Som en del av det applikationsinriktade temat kommer SKF att presentera nyare lösningar för transportörer, bland annat trebarriärslösningen, SE-lagerhus, tätade sfäriska rullager och en sats för ljudövervakning av löprullar.

Trebarriärslösningen är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning som kan förlänga brukbarhetstiden utan fasta smörjmedel, taconite-tätningar eller stora mängder fett. När lösningen installeras ger den lagret ett skydd i tre lager under drift.

SE-lagerhus är tillverkade av gjutjärn och segjärn av hög kvalitet, har stora tvärbalkar i lagerhusfoten och extra material runt hålen för fotbultarna. De tål stötbelastningar och minimerar deformationen av lagerhusfoten och lagerläget vid stora belastningar.

Tätade sfäriska rullager är lämpliga för krävande miljöer. De är tillverkade av ett uppgraderat stål som utvecklats med en ny, patenterad värmebehandlingsprocess. Resultatet förbättrar slitagemotståndet upp till två gånger brukbarhetstiden vid driftsförhållanden med föroreningar eller vid bristfällig smörjning.

Den handhållna ljudövervakningssatsen för löprullar bidrar till att upptäcka tidiga tecken på haveri hos löprullar, minskar skador på remmar och ger mer kostnadseffektiv underhållsplanering.

ConExpo-Con/Agg anordnas vart tredje år och är den internationella mötesplatsen för anläggningsindustrin, med fokus på maskiner och utrustning för anläggning, aggregat och fabriksblandad betong. 2014 års utställning äger rum 4–8 mars i Las Vegas Convention Center i Las Vegas, Nevada i USA. SKFs produktlösningar visas i monter 11621 i den norra hallen.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Press Relations: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.


SKF logo