Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF introducerar en ny serie ledlager med förlängd livslängd på den svenska marknaden

2014 mars 11, 11:41 CET

Göteborg, 2014-03-11: SKF introducerar den nya serien ledlager och länkhuvuden med förlängd livslängd på den svenska marknaden i samband med Underhållsmässan 2014 i Göteborg. Lagren, som främst är avsedda för användning inom jordbruks-, skogsbruks- och anläggningssektorn, är i princip underhållsfria vilket innebär att de inte behöver eftersmörjas. Denna produkt ingår i produktportföljen SKF BeyondZero.

SKF ledlager med förlängd livslängd minskar ägandekostnaderna och miljöpåverkan eftersom de håller längre och inte behöver eftersmörjas. Ett enda lager med en håldiameter på 100 mm kan till exempel spara upp till 876 g fett per år. I en traktor med sex lager av denna typ och storlek kan fettförbruk-ningen minska med upp till 5,2 kg per år. Det motsvarar 7,7 kg mindre koldioxid-utsläpp per år. Beräkningen bygger på smörjmedelsbesparingen och inkluderar inte den 37% minskade friktionsförlusten.

-    Det tribologiska systemet, som inbegriper särskilda ytbehandlingar, smörjmedel och tätningar, kombinerat med lagrets inre geometri är vad som gör dessa lager så robusta och energieffektiva. Dessutom fosfateras och behandlas lagren så att korrosion och slitage praktiskt taget elimineras. Därefter smörjs och tätas de, säger Jürgen Scholer, produktchef för SKF ledlager.

SKFs ledlager i serien med förlängd livslängd har treläppstätningar. Dessa tätningar är några av nyckelkomponenterna i ett system som syftar till att minska de totala ägandekostnaderna. Dessa tätningar gör det i princip omöjligt för föroreningar att tränga in och förtida haverier som orsakas av bristfällig smörjning undviks därmed.

SKFs ledlager i serien med förlängd livslängd fyller gapet mellan helstålledlager av standardtyp och SKFs underhållsfria TX-ledlager. Hittills har helstålledlager behövt eftersmörjas enligt ett fastställt underhållsprogram.
*Produktportföljen SKF BeyondZero innehåller produkter med förbättrade miljöprestanda. För att ingå i portföljen måste SKFs produkter, tjänster och lösningar ge betydande miljöfördelar. Portföljen beaktar olika miljöaspekter som materialval, energieffektivitet och minskat smörjmedelsläckage.Aktiebolaget SKF
    (publ)


SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com


® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo