Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF lanserar kryogenisk pumplösning vid Asia Pacific Maritime

2014 mars 11, 16:00 CET

SKF kommer att visa sin nya kryogeniska lagerlösning för LNG-pumpar för första gången vid Asia Pacific Maritime 2014 mellan 19 och 21 mars i Singapore

Göteborg, 11 mars 2014: SKF kommer att visa en rad lösningar som ökar effektiviteten och lönsamheten för marin industri vid Asia Pacific Maritime 2014, som äger rum mellan 19 och 21 mars på Marina Bay Sands i Singapore. Bland det som visas upp finns SKFs nya kryogeniska lagerlösning för LNG-pumpar, som uppfyller den globala LNG-fartygsflottans behov genom att den ger ökad flexibilitet, tillgänglighet och driftsäkerhet vid hanteringen av värdefull last.

Lagren, som kan specificeras med en ny pump eller användas som uppgradering vid byte av befintliga kryogeniska lager, använder en speciellt värmebehandlad variant av SKFs extremt härdiga rostfria stål med hög kvävehalt för att förbättra den kryogeniska temperaturstabiliteten, hårdheten och utmattningshållfastheten. Rullkropparna är tillverkade av keramisk kiselnitrid avsett för lagerändamål, och lagren smörjs av den flytande gasen själv.

Andra lösningar som visas är axelkopplingen OKCX från SKF som har en innerhylsa som karbidbelagts med hjälp av avancerad plasmateknik. Den är anpassad efter kraven från varje enskild kund med en beläggning som avsevärt ökar friktionen och som ger OKCX-kopplingen flera fördelar. Den mest påtagliga fördelen är att OKCX klarar mycket högre vridmoment än lösningar utan beläggningen med hög friktion.

SKF visar också sina uppkopplade och fasta marina tillståndsövervakningssystem som ger maximal säkerhet och tillförlitlighet för fartygets kritiska maskiner genom att uppgifter samlas in kontinuerligt och automatiskt. De här systemen har utvecklats för att uppfylla klassningssällskapens krav, och de möjliggör analys och tolkning av uppgifter när som helst, antingen ombord på fartyget eller genom fjärrdiagnostik via fartygets kommunikationssystem.

Dessutom visas SKF Blohm + Voss Industries SC3-ring – den nya generationen läpptätningsring för for SIMPLEX-COMPACT propelleraxeltätningar, som hanterar tryckskillnader på ett bättre sätt. SC3 har fått en kortare läpp vilket ger mindre tryckbelastad yta, och en ny självinställande ringfjäder gör att ringen bättre kan ställa in sig till det faktiska trycket. En annan innovation i SKFs monter är de automatiska smörjsystemlösningarna för domkraftsystem som är avsedda att användas i extrema miljöer, vilket ger högre säkerhet och tillförlitlighet för offshoreplattformar. 

SKFs sortiment för marin industri har utökats avsevärt under de senaste två åren och kommer att stå i blickpunkten vid Asia Pacific Maritime 2014. Mer än 12 000 besökare från mer än 60 länder kommer att se SKFs lösningar, vilket understryker SKFs ökade status som en viktig leverantör och partner för marin industri. 

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


SKF logo