Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF når uppgörelse med EU-kommissionen

2014 mars 19, 12:00 CET

Göteborg, 19 mars 2014: SKF har nått en uppgörelse med EU-kommissionen vilket därmed avslutar utredningen avseende leveranser av lager till europeiska biltillverkare. Företaget har gått med på att betala ett belopp på 315 109 000 euro (omkring 2,8 miljarder kronor), en summa som täcks av en avsättning gjord redan i SKFs resultat för fjärde kvartalet 2013.

“Detta är verkligen sorgligt för alla inom SKF och jag beklagar djupt att det har inträffat” säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. "Även om vi är övertygade om att vi inte har orsakat våra affärspartners någon skada är det inträffade en tydlig överträdelse av våra  värderingar och SKFs uppförandekod. SKF har samarbetat till fullo med myndigheterna under utredningens gång och samtidigt har vi intensifierat vårt program för utbildning och efterlevnad inom området inom hela koncernen. Det som hände var oacceptabelt och får aldrig hända igen”.

EU-kommissionens beslut idag omfattar överträdelser av Europeiska konkurrenslagen avseende försäljning av lager till biltillverkare i Europa. SKF var en av sex lagertillverkare involverade i utredningen. Enligt beslutet finns det inget som tyder på att SKFs högsta ledning hade någon inblandning i eller kännedom om överträdelsen i fråga.

Aktiebolaget SKF
      (publ)


För ytterligare information:
Group Communications: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comInformationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2014 kl. 12.00.


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo