Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF klargör kommentarer givna vid presentation den 21 mars 2014

2014 mars 24, 13:06 CET

Göteborg, 24 mars 2014: Med anledning av vår presentation vid Bank of America Merrill Lynch,  Global Industrials & EU Autos Conference 2014 den 21 mars, önskar SKF göra följande tydliggöranden.

Nedan följer en sammanfattning av hur SKF ser utvecklingen inom sina olika industrier och hur detta kan komma att påverka efterfrågan för SKF's produkter och tjänster under första kvartalet 2014.

Den totala efterfrågan är något högre jämfört med första kvartalet 2013, detta i enlighet med given marknadsutsikt. Sekventiellt blir efterfrågan troligtvis närmare relativt oförändrad.

Ur ett industri perspektiv så ser den sekventiella efterfrågan inom industrierna tunga lastbilar och energi lite bättre ut än förväntat. Efterfrågan från allmän industri rör sig mot att bli relativt oförändrad. Efterfrågan från Industriell distribution ser ut att bli relativt oförändrad, beroende på begränsade förköp, vilket också nämndes som möjligt vid tillfället då marknadsutsikterna gavs. Övriga industrier ser ut att utvecklas som förväntat. Totalt innebär detta en något negativ inverkan på affärsmixen.

Situationen i Latinamerika inverkar negativt på valutapåverkan på resultatet före skatt.

Tillverkningen har justerats något inom de givna marknadsutsikterna, något högre sekventiellt och högre år över år.

Aktiebolaget SKF

 (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo