Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF har tilldelats Technical Cooperation Award från Goldwind

2014 mars 27, 09:00 CET

Långsiktigt samarbete är fortsatt framgångsrikt


Göteborg, 27 mars 2014: SKF har tilldelats Technical Cooperation Award från Goldwind, Kinas största och en av världens största tillverkare av vindkraftverk. Utmärkelsen delades ut under Goldwinds årliga konferens för leverantörer.

"Det här är ett viktigt erkännande av vårt arbete med att skapa och leverera nya tekniska lösningar och tjänster till marknaden. Det är också en bekräftelse på SKFs långsiktiga engagemang att förse våra kunder med produkter och lösningar av hög kvalitet, samt att bidra till ett hållbart samhälle", säger Jiming Zhu, VD för SKF Kina. 

"SKF är en av de ledande leverantörerna av lager till Goldwinds huvudaxel, och har därför haft en nära dialog och ett nära samarbete med Goldwinds tekniker under åren. SKF har i stor utsträckning bidragit till flera av Goldwinds nya strategiska projekt som utvecklas under 2014 och 2015", säger Wu Kai, vice VD på Goldwind.

Goldwind och SKF har haft ett nära samarbete under många år, vilket har resulterat i avancerad teknik samtidigt som efterfrågan på ren energi från vindkraftverk har ökat kraftigt i Kina. Under 2013 har SKF varit med och utvecklat Goldwinds huvudaxellager för vindkraftverk på 1,5 MW, 2,0 MW, 2,5 MW och 3,0 MW. Bland de produkter och lösningar som SKF har levererat till Goldwind ingår lager, WindCon-tillståndsövervakning, tätningar, smörjsystem och smörjmedel.   

Aktiebolaget SKF
  (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF logo