Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Tätade sfäriska rullager i utförande SKF Explorer sänker underhållskostnaderna

Tätade sfäriska rullager i utförande SKF Explorer ger minskat underhåll, mindre användning av smörjmedel och mindre miljöpåverkan
Tätade sfäriska rullager i utförande SKF Explorer ger minskat underhåll, mindre användning av smörjmedel och mindre miljöpåverkan
Den nominella livslängden för ett tätat sfäriskt rullager kan vara upp till fyra gånger längre än ett öppet sfäriskt rullager i en typiskt förorenad miljö
Den nominella livslängden för ett tätat sfäriskt rullager kan vara upp till fyra gånger längre än ett öppet sfäriskt rullager i en typiskt förorenad miljö
SKF lanserade det sfäriska rullagret 1919 och har successivt förbättrat dem alltsedan dess
SKF lanserade det sfäriska rullagret 1919 och har successivt förbättrat dem alltsedan dess

2014 april 02, 14:00 CET

Tätade SKF sfäriska rullager hjälper slutanvändarna att uppnå längre underhållsintervall, mindre användning av smörjmedel samt mindre miljöpåverkan.

Göteborg, 2 april 2014: Kunskapsföretaget SKF har utökat sitt sortiment av tätade sfäriska rullager, vilket medför att de kan användas i betydligt fler inbyggnader. Tack vare sin tätade konstruktion kan lagren minska underhållet och samtidigt ge genomgående höga prestanda i krävande miljöer. I de flesta fall är den tätade varianten måttmässigt utbytbar mot öppna lager, vilket gör att inbyggnaderna kan uppgraderas enkelt och kostnadseffektivt.

Förbättrad renhet förlänger lagrets brukbarhetstid
Vid installation, underhåll och drift kan öppna lager utsättas för föroreningar, något som kan förkorta lagrets brukbarhetstid avsevärt. Med tätade SKF sfäriska rullager bibehålls en hög renhetsnivå inne i lagret, och därmed förlängs lagrets brukbarhetstid påtagligt. I förorenade miljöer kan tätade lager hålla upp till fyra gånger längre än öppna sfäriska rullager.

Minskat underhållsbehov
Under vissa driftsförhållanden kan tätade sfäriska rullager i utförande SKF Explorer betraktas som underhållsfria. Eftersom lagren inte kräver yttre tätningar annat än i de mest aggressiva miljöerna, förenklas installationen vilket ytterligare minskar driftstoppen och underhållskostnaderna. Dessutom eliminerar tätningarna praktiskt taget risken för smörjmedelsläckage som ofta förekommer med konventionella öppna lager och yttre tätningar, och därmed minimeras deras miljöpåverkan.

Tätade sfäriska rullager i utförande SKF Explorer har tvåläppstätningar i nitrilgummi och SKF smörjfett av hög kvalitet. En variant för höga temperaturer med läppar i hydrerat nitrilgummi och SKF smörjfett för höga temperaturer finns också tillgänglig.

Liksom för alla sfäriska rullager i utförande SKF Explorer har den tätade varianten ett antal egenskaper som gör att den är ypperlig att använda i krävande inbyggnader. Hela sortimentet av sfäriska rullager i utförande SKF Explorer har uppgraderats med en ny patenterad värmebehandlingsprocess som ytterligare förlänger brukbarhetstiden i förorenade miljöer eller vid bristfällig smörjning. 


Aktiebolaget SKF
(publ.)

SKF logo