Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Rapport första kvartalet 2014

2014 april 15, 08:00 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
”Försäljningen utvecklades väl under första kvartalet jämfört med föregående års låga första kvartal. I förhållande till försäljningen under fjärde kvartalet 2013 var försäljningen relativt oförändrad. Vi fortsatte att ha en negativ mix i försäljningen med starkare utveckling inom Automotive och till OEM-kunder på industrimarknaden i Asien. Vi såg inte att kunder tidigarelade köp innan vår annonserade prishöjning i Europa och Nordamerika som förväntat.
   Vi fick en rad utmärkelser under kvartalet och fortsatte att stärka SKF genom nya affärer, lansera ett antal nya produkter och göra goda framsteg med vårt kostnadsbesparingsprogram.
   Vårt nyförvärv Kaydon har utvecklats väl och har haft ett bra första kvartal. Integrationsarbetet går enligt plan med ett starkt fokus på synergier inom såväl försäljning som kostnader.
   SKF nådde under första kvartalet en uppgörelse med EU-kommissionen avseende deras utredning. Uppgörelsen täcks av avsättningen som gjordes i fjärde kvartalet och utbetalningen kommer att ske i juni, vilket påverkar kassaflödet under andra kvartalet.
   Efterfrågan förväntas utvecklas positivt såväl sekventiellt som i jämförelse med andra
kvartalet föregående år. Tillverkningen kommer att bli högre år över år och något högre än första kvartalet.”Nyckeltal

 

 

Kvartal 1 2014

Kvartal 1 2013

Försäljning, Mkr

 

 

16 734

15 152

Rörelseresultat, Mkr

 

 

2 024

1 480

Rörelsemarginal, %

 

 

12,1

9,8

Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, %

 

 

11,4

11,4

Resultat före skatt, Mkr

 

 

1 787

1 237

Nettoresultat, Mkr

 

 

1 275

818

Resultat per aktie, kr

 

 

2,72

1,74Rörelseresultatet för första kvartalet inkluderar en positiv effekt från engångsposter på totalt 120 Mkr netto. Som ett resultat av uppgörelsen med EU-kommissionen gjordes en återföring av 150 Mkr på avsättningen från fjärde kvartalet 2013. Kvartalet innehöll även engångsposter på cirka 30 Mkr som härrör från omstruktureringar samt från en negativ omvärderingseffekt efter devalveringen av den argentinska peson.


Försäljningsförändring år-över-år,
i kronor, hänför sig till:

 

Volym

Pris/
mix

 

Struktur

Valuta-
effekt

 

Totalt

Kvartal 1 2014

6,2%

-0,4%

4,7%

-0,1%

10,4%Försäljningen under första kvartalet i lokal valuta exklusive struktur ökade med 4,4% i Europa, med 2,9% i Nordamerika, med 4,1% i Latinamerika, med 10,6% i Asien och med 21,4% i Mellanöstern och Afrika.
Tillverkningsnivån under första kvartalet var högre jämfört med föregående år.


Marknadsutsikter för andra kvartalet 2014

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2013

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, i Nordamerika och Asien. Den förväntas bli relativt oförändrad i Europa och något lägre i Latinamerika. För Strategic Industries och Automotive förväntas den bli något högre och för Regional Sales and Service relativt oförändrad.

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2014
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, i Nordamerika och Asien. Den förväntas bli relativt oförändrad i Latinamerika. För Strategic Industries och Automotive förväntas den bli något högre och för Regional Sales and Service relativt oförändrad.

Tillverkning
Tillverkningen kommer att vara högre år över år och något högre jämfört med första kvartalet.

Göteborg den 15 april 2014

Aktiebolaget SKF
      (publ)


En telefonkonferens kommer att hållas den 15 april kl. 09.00:
Tel. 08-505 564 74

All information angående SKFs resultat för första kvartalet 2014 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

För ytterligare information:
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2014 cirka kl. 08.00.SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com 


™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Presspaket (210 KB)

SKF logo