Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF @ptitude Connect ger kostnadseffektiv molnbaserad övervakning

 • Nyhetsartikel

  2014 april 24, 14:00 CEST

  SKF @ptitude Connect ger ingenjörerna enkel åtkomst till en kostnadseffektiv molnbaserad datorresurs för programvara för tillståndsövervakning som kommer att förbättra anläggningens effektivitet.

  Göteborg, 24 april 2014: Programvaran SKF @ptitude har utökats med SKF @ptitude Connect, en kostnadseffektiv molnbaserad datorresurs. Tjänsten ger omedelbar åtkomst till SKFs programvara för tillståndsövervakning, vilket gör att kunderna kan förbättra anläggningens prestanda och effektivitet.

  SKF @ptitude Connect gör att alla företag kan införa program för tillståndsbaserat underhåll och/eller förutsägbart underhåll via internet i hela anläggningen – eller i hela företaget. Genom att använda SKFs molntjänst kan ingenjörerna komma åt maskindata, analysera eller visa maskintillstånd och titta på diagnostikrapporter som går att skriva ut.

  SKF @ptitude Connect riktar in sig på ett vanligt problem i många anläggningar, nämligen att det inte finns tillräckligt med tid eller pengar för att anskaffa och underhålla den programvara som krävs. Genom att använda SKF @ptitude Connect för att få tillgång till abonnemangsbaserad programvara, kan kunderna förbättra utrustningens tillförlitlighet och tillgänglighet utan kostsamma investeringar.

  ”Med SKF @ptitude Connect kan kunderna förbättra anläggningens tillförlitlighet, öka tillgängligheten för utrustningen och minska grundinvesteringarna för att starta program för förutsägbart underhåll”, säger Luis F Econom, ansvarig för tjänster för anläggningsdiagnostik och systemteknik. ”Lösningen är också flexibel genom att den kan anpassas efter behoven. Det handlar om att lösa och spara.”

  SKF @ptitude Connect är kompatibel med SKFs handburna eller uppkopplade datainsamlingsenheter för tillståndsövervakning. Det gör att användarna kan använda sina program för tillståndsbaserat och förutsägbart underhåll precis på samma sätt som med lokal programvara, vilket ger sänkta it- och underhållskostnader. SKFs moln uppfyller ISO 27001 and SSAE16 och skyddar dataintegriteten för de viktigaste områdena, t.ex. åtkomst, överföring och lagring av data samt åtkomst till datacenter.

  Eftersom tjänsten är molnbaserad går installationen snabbt och den är normalt klar att tas i drift inom några dagar. Detta ger möjlighet till standardiserade rutiner för diagnostik och analys av maskintillstånd i flera anläggningar utan att det krävs några extra omkostnader för operativsystem, servrar, programvaruuppgraderingar, databaslicensiering och system för säkerhetskopiering.

  SKF @ptitude Connect passar all utrustning i drift, t.ex. fläktsystem, pumpsystem och kompressorer, och ger fördelar i en rad olika branscher, t.ex. livsmedel, vindenergi, olja och gas, gruvdrift och marinindustri och många andra.


  Aktiebolaget SKF

       (publ.)


  För ytterligare information, kontakta:
  Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com


  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (461 KB)

SKF logo