Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF investerar i nytt center för sälj och service i Göteborg

2014 maj 07, 16:32 CET

Göteborg, 2014-05-07: SKF bygger ett nytt center för försäljning och service i Göteborg. Det nya centret omfattar cirka 9 000 kvadrat och samlar befintliga enheter inom industriell försäljning, Maskinverkstad, Laboratorium, Testcenter och Mätcentrum under samma tak.

-    Genom att samla alla kompetenser i en och samma byggnad underlättar vi för kunder i Norden att få direktkontakt med SKFs specialister, säger Gunilla Nilsson VD SKF Sverige AB.

Idag finns dessa enheter belägna på olika adresser i det gamla A-fabriksområdet. Genom att samla enheterna under ett och samma tak ökar tillgängligheten för kunden. Dessutom skapas nya förutsättningar för samverkan mellan enheterna samt minskad energianvändning genom att enheterna förtätas i en ny energieffektiv byggnad.

Cirka 300-350 medarbetare kommer att ha sin arbetsplats i det nya huset. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2015.

SKF driver, tillsammans med en extern exploatör, en ny detaljplan för det gamla A-fabriksområdet på norra sidan Säveån som inom några år förväntas innehålla bostäder och handel.

Aktiebolaget SKF
  (publ)För ytterligare information, kontakta:
Gösta Andersson Kommunikation SKF Sverige AB, Tel: 031-337 30 60, mobil: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.comSKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo