Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF utbildar Hållbarhetsingenjörer

2014 maj 07, 16:26 CET

Göteborg, 7 maj 2014: Som ett led i SKFs engagemang i hållbarhetsfrågor startar företaget en utbildning för ingenjörer som syftar till att ta tillvara tekniken i hållbarhetsarbetet. Utbildningen arrangeras i samarbete med SMGC, Sustainability and Maintenance Global Center. Hållbarhetsingenjörsutbildningen ingår i företagets utbildningsutbud och i maj avslutas den första omgången som fått toppbetyg av deltagarna.

-    Allt fler företag ser hållbarhet som ett konkurrensmedel och potential till nya affärer. Hur produkten tillverkas och kan bidra till hållbarhet blir allt viktigare för kunden. Den traditionella produkten är bärare av den hållbarhet som kunden vill köpa. För att ta tillvara teknikens potential i arbetet med hållbar produktion, hållbara produkter och lösningar har vi utvecklat denna utbildning, säger Henric Widén försäljningschef SKF Sverige.

Utbildningen, som har föreläsare med hög profil inom respektive område, omfattar totalt nio dagar och är indelad i tre block där teori och praktik varvas med egna uppgifter. Målgruppen är främst tekniker och ingenjörer men även personal med intresse för hållbarhetsfrågor.

-    Teknik har en väsentlig betydelse för produkt- och samhällsutveckling och är dessutom ett sätt att göra företagets hållbarhetsarbete konkret, säger Henric Widén.

Utbildningen arrangeras i samarbete med SMGC (Sustainability and Maintenance Global Center) som är en idéburen organisation, med uppdraget att sprida kunskap, kontakter och affärer mellan sina medlemmar, avseende hållbarhet och underhåll. SMGC har ett 40 tal medlemmar, i huvudsak från näringslivet, men även akademi och förvaltningar är representerade. SKF är en av initiativtagarna.

Läs mer om utbildningen på www.skf.se


Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information, kontakta:
Gösta Andersson Kommunikation SKF Sverige AB, Tel: 031-337 30 60, mobil: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com


SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

SKF logo