Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF:s nya smältverk i Katrineholm klar att tas i drift

2014 maj 07, 12:38 CET

Göteborg, 7 maj 2014: SKF:s nya smältverk i Katrineholm är nu klart för att tas i drift. Investeringen som motsvarar cirka 80 miljoner kronor omfattar både rivning av gamla byggnader, sanering av mark, utbyte av ställverk, byggnation av materialhall och smältverk med två moderna smältugnar.
- Vi har skapat en mycket konkurrenskraftig anläggning med betydligt bättre produktivitet. Dessutom har vi skapat bättre förutsättningar för den inre som yttre miljön, säger Daniel Westberg chef för SKF Mekan i Katrineholm.

Förvaringen av råmaterial har flyttat inomhus i den nya materialhallen vilket minskar risken för utsläpp av föroreningar och dessutom minimeras bullerstörningar för omgivningen. De två nya ugnarna smälter gods under en femtedel av tidigare smälttid och har en kapacitet på motsvarande 12 ton/timme.

- Det är två mycket effektiva ugnar. Förut tog det nästan fem timmar att få färdigt en smälta, nu sker det under en timme. De gamla ugnarna var mycket slitna och föråldrade vilket gjorde att vi hade många störningar och avbrott i smältningsprocesserna. Det var även svårt att hitta reservdelar till de gamla ugnarna. Nu har vi fått ugnar som ger oss en hög tillförlitlighet vilket gör att vi kan producera utan driftavbrott som stör produktionen, säger Daniel Westberg.

På SKF Mekan i Katrineholm tillverkas olika produkter av gjutgods och huvudprodukten är lagerhus. Mekan i Katrineholm har ca 500 anställda, varav ca 100 jobbar på gjuteriet som årligen producerar ca 15 000 ton godkända gjutgodsprodukter.Aktiebolaget SKF
 (publ)


För ytterligare information, kontakta:
Gösta Andersson Kommunikation SKF Sverige AB, Tel: 031-337 30 60, mobil: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com


SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com 


® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo