Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tecknar strategiskt samarbetsavtal med Envision Energy

2014 maj 22, 14:00 CEST

SKF har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Envision Energy, en ledande global leverantör av vindturbiner. Samarbetsavtalet stärker ett pågående och mycket framgångsrikt samarbete som grundlagts under de senaste åren, och som har inriktat sig på att förse marknaden med tillförlitliga vindturbiner med höga prestanda.

”SKF har ett nära utvecklingssamarbete med Envision Energy”, säger Sunny Chan, chef för förnybar energi vid SKF i Kina. ”Det strategiska samarbetet är en bekräftelse på vår nuvarande relation, och det stärker det nära samarbetet mellan de båda företagen, som inriktar sig på att leverera miljövänliga och hållbara energilösningar.”

Envision Energy grundades 2007 och är ett av de snabbast växande företagen inom vindkraftindustrin, och de tillhör de fem ledande tillverkarna av vindturbiner i Kina. Envision levererar Smart Wind-programvaran och Smart-turbinen genom att integrera avancerad givarteknik, maskininlärning och avancerad reglerteknik i turbinerna, och de erbjuder också analys av stora mängder data.

”SKF har varit största leverantör till Envision Energy från första början, och vi använde varandras kärnkompetens för att bistå varandra i att uppnå målen för nya affärer”, säger Alex Sun, chef för strategi och affärsutveckling vid Envision Energy. Envision Energy har utvecklat en nära relation till SKF för leverans av lager och plattformsövergripande lösningar som omfattar tätningslösningar och smörjmedel och även tekniskt samarbete.

Det strategiska samarbetsavtalet undertecknades av Envision och SKF vid en ceremoni i Shanghai i mars 2014.


Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


SKF logo