Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF säkerställer långtidskontrakt värt 1,2 miljarder kronor för Kaydon lager till vindkraftsindustrin i Nordamerika och Brasilien

2014 maj 23, 08:30 CET

Göteborg, 23 maj, 2014: SKF tillkännager långtidskontrakt värt runt 1,2 miljarder kronor på svängkranslager, från en betydande vindturbintillverkare verksam i Nordamerika och Brasilien.   

Tom Johnstone, Vd och koncernchef: “ Vi är mycket glada över kontraktet och det stärker SKFs åtagande att stötta industrier i stark utveckling och våra nyckelkunders strategier allteftersom de växer globalt. Han fortsätter: ”Detta är ett enastående exempel på de synergieffekter som SKF förväntade sig att uppnå genom förvärvet av Kaydon.”

SKF förvärvade Kaydon Corporation i slutet av 2013. Kaydon är ett diversifierat industriföretag som har tre tydligt avgränsade affärsområden: produkter för friktionskontroll (främst lager), för hastighetskontroll samt specialprodukter, bland annat tjänster inom miljöområdet. Kaydons produktererbjudande kompletterar SKFs produktportfölj mycket väl till vindkraftsindustrin och har gjort det möjligt för SKF att utöka sitt erbjudande till sina kunder globalt.

“Trots att förhandlingarna för detta långtidskontrakt påbörjades innan vi blev uppköpta av SKF, var det vår globala expansion i kombination med SKF som var avgörande för att vi vann kontraktet.  Våra helhetslösningar hjälper vindkraften att bli mer effektiv genom ökad driftssäkerhet, minskat underhåll, och längre livslängd”, säger Stephen Curtis, Director, Renewable Energy Business för Kaydon Bearings.


Aktiebolaget SKF
 (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo