Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Blohm + Voss Industries introducerar Turbulo BlueMon utsläppsövervakningssystem

 • Nyhetsartikel

  2014 juni 03, 16:00 CEST

  SKF Blohm + Voss Industries presenterar ett miljöövervakningssystem som kopplar samman ett fartygs utsläppsvärden med gps-positionsdata, och bidrar på så sätt till att uppfylla gällande MARPOL-bestämmelser.


  Göteborg, 3 juni 2014: SKF Blohm + Voss Industries lanserar Turbulo BlueMon utsläppsövervakningssystem som kan registrera alla relevanta utsläpp ombord på fartyg i ett enda system. Dessutom kopplar Turbulo BlueMon samman dessa värden med fartygets positionsdata baserat på gps-signaler. Denna länk – något helt nytt på marknaden – gör det lättare att uppfylla befintliga bestämmelser, och gör det möjligt att utföra kontinuerlig revision och verifiering av fartygens utsläpp.

   

  Miljöskyddet på sjöfartsområdet definieras i sex annex till den internationella konventionen rörande förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon kan registrera alla fartygsutsläpp som anges med gränsvärden i respektive annex.

   

  Havsområden som regleras av andra bestämmelser, t.ex. Vessel General Permit 2013, som gäller för USA:s kustfarvatten, lagras också i systemet. Tack vare gps-länken är det tydligt var och när utsläppen görs. Uppgifterna finns tillgängliga i minst 24 månader, vilket gör att det i efterhand går att verifiera att alla gränsvärden för utsläpp har uppfyllts.

   

  Gps-länken ger också stöd för att bestämmelserna uppfylls. Om ett fartyg styr mot ett havsområde där speciella utsläppsbestämmelser gäller, ger systemet en motsvarande varning på bryggan. Detta gör det möjligt att kontrollera aktuella utsläppsvärden igen och göra nödvändiga justeringar så att olika utsläppsgränser uppfylls. Turbulo BlueMon kan också styra tömningen av länsvatten med hjälp av systemets egen överbordsventil enligt de gränsvärden som besättningen programmerat in.

   

  Modulär utformning av systemet 

  Turbulo BlueMon är modulärt och kan konfigureras individuellt efter behov. Systemets specifikation i standardutförande innehåller en central dataloggare som är ansluten till en persondator. Beroende på kundens krav kan ett programvarupaket tillhandahållas för varje annex till MARPOL-bestämmelserna och som övervakar respektive utsläpp. SKF Blohm + Voss Industries kan också leverera de tillhörande tekniska komponenterna om så krävs.

   

  Tydligt användargränssnitt 

  Alla relevanta uppgifter kan visas på systemets övervakningsskärm så att de går att se med ett enda ögonkast. Användaren kan växla mellan vyer som visar kartor med fartygets aktuella position och utsläppszoner samt en tydlig överblick över aktuella utsläppsvärden. I den här vyn visas de utsläppsvärden som anges i MARPOL annex 1 (bestämmelser för förhindrande av förorening genom olja) – tillsammans med en grafisk presentation av länsvattensystemet – på en enda skärm. Utsläppsvärdena enligt annex 2–6 sammanfattas på ytterligare en skärmbild.

   

  En ännu starkare partner för marinindustrin 

  I början av 2013 förvärvade SKF Blohm + Voss Industries (BVI), den tyska tillverkaren av fartygskomponenter. Med detta förvärv avser SKF att stärka sin produktportfölj för marinindustrin. Dessutom får SKF större tillgång till marknaden genom att man kan använda BVI:s världsledande nätverk av försäljnings- och servicepartner. Kunderna kommer att dra nytta av SKFs expertis som ett kunskapsföretag i kombination med BVI:s fokus på fartygsbyggnation och sjöfart. Den nya gemensamma organisationen blir en ännu starkare partner till marinindustrin. Man levererar viktiga komponenter och snabba och tillförlitliga tjänster samt utvecklar nya applikationer som inriktar sig på framtida utmaningar för en bransch i ständig förändring.

   

  www.skf.com/marine

  www.bv-industries.com

   

  Aktiebolaget SKF

   (publ.)


  För ytterligare information, kontakta:

  Press Relations:Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99;gosta.andersson@skf.com

  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications:
  Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

   

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

   

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (7.4 MB)

SKF logo