Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF inviger SKF Campus i Jiading och nytt distributionscenter i Nordostasien

2014 juni 10, 09:00 CET

Visar SKFs fortsatta förtroende för Kina

Göteborg, 10 juni 2014: SKF invigde SKF Campus och SKF Northeast Asia Distribution Centre i Shanghai i Kina. Färdigställandet av projekten visar SKFs fortsatta förtroende för den kinesiska marknaden och SKFs inriktning på att skapa mervärde för kunderna i Kina genom att etablera lokal produktutveckling och tillverkning och en logistikverksamhet i världsklass.

“Färdigställandet av SKF Campus och distributionscentret visar på SKFs tro på den fortsatta utvecklingen i Kina. Vår kärnkompetens, som kunskapsföretag, kommer från ständig utveckling, vilket inte bara märks i teknologi och produkter utan även i vår affärsstruktur som har som mål att skapa fler värden för kunderna. SKFs Campus i Jiading och SKFs distributionscenter för Nordostasien ger oss möjlighet att avsevärt förbättra vår förmåga att betjäna våra kunder i Kina och Nordostasien.”, sa Tom Johnstone, SKFs Vd och koncernchef.

SKF Campus i Jiading är 45,207 kvadratmeter stort, 700 Mkr har investerats i projektet som är byggt enligt miljöcertifieringssystemet LEED. Området ligger i Automobile Parts Industrial Campus, Shanghai International Automobile City, i Anting Town, i Jiadingdistriktet av Shanghai. Området är känt som ett centrum för fordonsindustrin och dess underleverantörer och det ligger nära många av SKFs stora fordonskunder och kunder inom andra industrier. SKF Campus omfattar en fabrik för hjullager till personbilar, ett globalt teknikcenter, en SKF Solution Factory och SKF College. Det globala teknikcentret ingår i en global struktur av teknikcenter och kommer att bedriva utveckling för såväl lokala som globala behov.

Det förberedande markarbetet för byggnationen av SKF North East Asia Distribution Centre påbörjades i september 2012. 100 Mkr har investerats i distributionscentret som ligger i Shanghais frihandelsområde (FTZ), och innefattar handel, logistik och finansiell hantering för hela Nordostasien.

Utöver de nya innovativa metoderna för att förbättra verksamhetens effektivitet så är SKF North East Asia Distribution Centre en” grön byggnad”, uppförd helt enligt LEED guldstandard. Solkraftsanläggning kan producera 815,000 kWh och minska CO2 utsläppen med 400 ton årligen. Dessutom kan vattenförbrukningen minskas med 2,038 m3. Dessa förbättringar är en del av SKFs BeyondZero strategi och visar fullt ut SKFs åtagande inom miljöomsorg. 

Aktiebolaget SKF
      (publ)För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.


SKF logo