Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF adderar funktion för maskinskydd till marknadsledande system för tillståndsövervakning

 • Nyhetsartikel

  2014 juni 30, 14:00 CEST

  En uppgradering av programvaran SKF @ptitude Analyst för tillståndsövervakning och SKF Multilog IMx-M maskinövervakningssystem i 19-tumsstativ ger användarna av viktiga roterande maskiner en integrerad lösning som både övervakar produktionsutrustningens tillstånd och skyddar mot katastrofala haverier.

  Göteborg, 30 juni: SKF har lanserat programuppgraderingen SKF @ptitude Analyst 2013 version 8.1, som ytterligare förbättrar egenskaperna hos denna analys- och rapporteringsprogramvara, samt en uppgradering av det internetbaserade skyddssystemet Multilog IMx-M. När de används tillsammans för att övervaka anläggningens viktiga roterande maskiner, ger de här två produkterna både maskinskydd och förbättrad underhållseffektivitet.

  ”Den här produkten utökar maskinskyddsfunktionerna hos SKF @ptitude Analyst samtidigt som användbarheten för befintliga kunder förbättras”, säger Robert Kaufman, produktansvarig för programvara vid SKF. ”Tillsammans med programvaran SKF @ptitude Analyst ger SKF Multilog IMx-M ett helt integrerat system för felupptäckt, förebyggande av haverier samt avancerat tillståndsbaserat underhåll som förbättrar maskinernas driftsäkerhet, tillgänglighet och prestanda”, säger Sjur Holm, strategiskt produktlinjeansvarig för internetbaserade system.”

  SKF @ptitude Analyst är ett program för tillståndsövervakning under SKF @ptitude Suite, SKFs programsvit för tillståndsbaserat underhåll på hela anläggningen. Det erbjuder en omfattande lösning med kraftfulla diagnostik- och analysfunktioner som gör att användarna kan hantera uppgifter om produktionsutrustningens tillstånd från oanslutna bärbara och permanent installerade anslutna enheter med en enda programvara. Programvaran är enkel att använda och gör att det går att ansluta flera företagsgemensamma program och system, vilket gör att hela organisationen får tillgång till den insamlade informationen.

  Huvuduppgiften för SKF Multilog IMx-M är att skydda viktig roterande anläggningsutrustning från katastrofala haverier och därmed minska riskerna för personskador, skador på utrustning samt oavsiktliga utsläpp av farliga ämnen i omgivningen. Detta sker genom övervakning av nyckelparametrar, t.ex. vibration, spel mellan roterande och stillastående delar samt temperaturer, och därefter ges ett larm eller maskinen stängs av om fördefinierade tröskelvärden överskrids. 

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)  


  För ytterligare information, kontakta:

  Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99;gosta.andersson@skf.com


  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo