Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKFs halvårsrapport publiceras 15 juli 2014

2014 juli 04, 14:00 CET

Göteborg, 4 juli 2014: SKF-koncernens halvårsrapport publiceras den 15 juli, och investerare, analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens. Telefonkonferensen (på engelska) börjar kl. 08.30.

SKF kommer att representeras av:
Tom Johnstone, President and CEO
Henrik Lange, Executive Vice President and CFO
Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications
Marita Björk, Head of Investor Relations

Telefonkonferens:
SE: +46 8 505 564 74

Observera att SKF-koncernens halvårsrapport 2014 kommer att publiceras cirka kl. 08.00. All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen:
http://investors.skf.com/quarterlyreporting
Media: För att i förväg boka intervju med Tom Johnstone efter telefonkonferensen, kontakta Jenny Roos, e-post: jenny.roos@skf.com, tel. +46 31 337 22 62.

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973260; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo