Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Halvårsrapport 2014

2014 juli 15, 08:00 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
” Försäljningen utvecklades totalt sett enligt våra förväntningar och exklusive engångsposter hade vi ett bra kassaflöde från rörelsen och en bra förbättring sekventiellt av rörelsemarginalen och resultatet. Medan vi hade en fortsatt något negativ mix i försäljningen gav de steg som vi tar för att förbättra prismixen positiva resultat. Vårt kostnadsbesparingsprogram ger också förväntade resultat och ytterligare aktiviteter tillkännagavs under kvartalet.
   Vi fortsätter att vidta åtgärder för att stärka SKF och stötta våra långsiktiga mål. Det nya campus i Shanghai som omfattar en ny fabrik för hjullager till personbilar, ett globalt teknikcenter, en SKF Solution Factory och ett SKF College har öppnats liksom det nya distributionscentret, vilket också ligger nära Shanghai i det nya frihandelsområdet. Dessa gör det möjligt att bättre kunna stödja våra kunder i Nordostasien, en region som utvecklas mycket bra för oss. Dessutom har ökade investeringar i forskning och utveckling lett till lansering av en rad nya produkter med fokus speciellt på energibesparingar och förbättrad drift. Vi har även fått ett antal nya viktiga affärer.
   Kaydon utvecklas bra ur såväl ett försäljnings- som lönsamhetsperspektiv och  integrationsarbetet går enligt plan. Den stora ordern som erhölls från en nordamerikansk kund inom vindkraft i såväl Nordamerika som Brasilien, är ett utmärkt exempel på hur SKF och Kaydon tillsammans kan ge verkligt värde till sina kunder.
   Framöver, och även då vi beaktar osäkerheten på den globala marknaden, så förväntar vi att den totala efterfrågan på våra varor och tjänster förblir på samma nivå under tredje kvartalet.”Nyckeltal

Kvartal 2 2014

Kvartal 2 2013

År till dato 2014

År till dato 2013

Försäljning, Mkr

17 955

16 392

34 689

31 544

Rörelseresultat, Mkr

2 096

1 837

4 120

3 317

Rörelsemarginal, %

11,7

11,2

11,9

10,5

Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %

12,3

12,4

11,9

11,9

Resultat före skatt, Mkr

1 761

1 627

3 548

2 864

Nettoresultat, Mkr

1 187

1 104

2 462

1 922

Resultat per aktie, kr

2,54

2,36

5,26

4,10


Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader på cirka 120 Mkr (190) under andra kvartalet, och under halvåret på 0 Mkr (440). Därutöver var finansnettot under kvartalet och halvåret påverkat av engångskostnader på cirka 100 Mkr.


Försäljningsförändring år-över-år,
i kronor, hänför sig till:

 

Volym

Pris/
mix

 

Struktur

Valuta-
effekt

 

Totalt

Kvartal 2 2014

3,6%

1,0%

3,8%

1,1%

9,5%

Halvår 2014

5,0%

0,2%

4,2%

0,6%

10,0%


Försäljningen under andra kvartalet i lokal valuta exklusive struktur ökade med 1% i Europa, 3% i Nordamerika, 2% i Latinamerika, 14% i Asien och 14% i Mellanöstern och Afrika.
Tillverkningsnivån under andra kvartalet var något högre jämfört med föregående år.

Försäljningen under första halvåret i lokal valuta exklusive struktur ökade med 3% i Europa, 3% i Nordamerika, 1% i Latinamerika, 13% i Asien och 18% i Mellanöstern och Afrika.
Tillverkningsnivån under första halvåret var högre jämfört med föregående år.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2014
Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2013

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen och i Nordamerika, högre i Asien, relativt oförändrad i Europa och något lägre i Latinamerika. Den förväntas bli högre för Strategic Industries och relativt oförändrad för Regional Sales and Service och Automotive.

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2014

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen och i Europa. Den förväntas bli något högre i Nordamerika och Asien samt något lägre i Latinamerika. För Strategic Industries förväntas den bli något högre och för Regional Sales and Service och Automotive förväntas den bli relativt oförändrad.

Tillverkning

Tillverkningen förväntas bli något högre år över år och relativt oförändrad  jämfört med andra kvartalet.

Göteborg den 15 juli 2014

Aktiebolaget SKF
     (publ)


En telefonkonferens kommer att hållas den 15 juli kl. 08.30:
Tel. 08-505 564 74

All information angående SKFs resultat för halvåret 2014 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering


För ytterligare information:
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2014 cirka kl. 08.00.SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com 


™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Presspaket (895 KB)

SKF logo